לאור טביעת הנערים בחולו של המועד בכנרת, האם ראוי לכל ישראל שיבכו את השריפה אשר שרף ה'?

שאל השואל ואמר, האם ניתן לראות בתביעתם של שלושה הנערים בחול המועד פסח כמו האירוע של מותם של שני בני אהרון במשכן בימי ניסן שעליהם נאמר בכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. ולמרות שלכאורה יש פער עצום מבדיל בין המקרים. דומה שדווקא התשובה לשאלה הזו היא חיובית. דהיינו, אכן כן, כשמסתלקים לפתע פתאום מצעירי הצאן יש צורך שעם ישראל, כעם ישראל, יעשה חשבון נפש על שום מה דברים כאלה מתרחשים. ואוי ואבוי אם עוברים על סדר היום מבלי לעשות את חשבון הנפש המתבקש.

 

עליך להרשם לאתר על מנת להוריד קבצים.

להרשמה | להתחברות

אמנם אלה הם סודות אלוהיים ואין אנו יודעים את תכליתם. אבל כל עוד החברה בישראל עושה חשבון נפש, לא מתוך קביעה ברורה אנחנו יודעים מה עמד בסוד הגזרה הנוראית הזו, אלא מתוך קבלת אחריות וניסיון לתקן. הרי זה דבר חיובי, ונסביר את הדברים.

ראו שנסתלקו בני אהרון חיטטו וחיטטו חז"ל מה יכול להיות הגורם שבגללם הקדוש ברוך הוא לקח אותם נשמות טהורות?

אחד הדברים אמרו, הורו הלכה בפני רבם משה רבינו, בהקריבם... זוהי רמה, על זה מדברים על חשבון נפש. על סדר של מנהיגות, על סדר של כללי הוראה. היכן במקדש, במשכן מה נוכל לומר כאן בוודאי ובוודאי לא מתוך רצון או חלילה לפגוע במשפחות היקרות שהשם ינחמם נחמה שלמה. אלא, מתוך באמת חשבון נפש.

סיפרו לי, כי אין לי ידיעה בזה, שהבחורים זכרם לברכה הלכו כשהם שתויים עם מזרנים בלי אוויר, כשאינם יודעים לשחות והלכו להרפתקאה הזו.

הבחורים האלה נפלו קורבן לדפוס של חיים של החברה הישראלית שמחנכת דפוס ככל יכולתך בהוויות העולם. אתה רוצה, אם אתה רוצה זה מה שאתה. אתה יכול לעשות הרפתקאות כאן בארץ בדרום אמריקה, בג'ונגלים, וכן במזרח הרחוק בכל מיני מקומות גבוהים. למה לא? אם זה מה שאתה רוצה, זה אתה, תממש את עצמך. זהו הטרנד שרץ לו בחברה הישראלית.

על זה כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'. איה המחנכים? איה מערכת החינוך אשר תציב בפני הנוער אתגרים של ממש? לא אתגרים של הווי והתפרקות אלא אתגרים ערכיים, ייעודיים. איך אפשר מורי ורבותי להיכנס לסכנות בלי שאדם יהיה לו את הכלים לכך, גם לא לדעת לשחות, גם שתוי, גם מזרון בלי אוויר? הרי הדברים האלה נוראיים והם לא אשמים הנערים האלה. אלא, החברה הישראלית בהווייתה והמערכת החינוכית בכשלונה, בכך שאיננה עושה דבר וחצי דבר כדי לחנך את הנוער לדרך האמת. מסכנות המשפחות, אומללים הנערים האלה, כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

הוסיפו וסיפרו לי שגם בשעה שנערכו חיפושים מסיביים מאוד, מאוד, נמצאו על החוף בני נוער שותים לשכרה ומתהוללים כשרבים רבים מתגייסים בשביל החיפושים. כאילו המשטרה נשאלה אם היא יכולה לעצור בעד זה, והמשטרה אמרה, אין חוק שיכול להתיר לה לעצור בעד אותם אלה מלהמשיך להתהולל בשעה שכל בית ישראל כל כולם ליבם בקרבם. אוי ואבוי לנו אם זה חוק, אבל יש ערכים. אפשר שמנהיגים בישראל יכלו לומר מילה לאותם בני אדם, דרך התקשורת הכל כך מפותחת ולומר, רבותי, לא יעלה על הדעת שבזמן שכל בית ישראל מתגייס לחפש את אותן נשמות אז אתם הולכים ומתהוללים ושותים. לא יעלה על הדעת. שום אמירה לא נאמרה בדבר הזה.

ללמדנו, מורי ורבותי, אכן לצערנו המקרה הנוראי הזה הוא גזרה אלוהית שאין אנו יודעים בדיוק מה עומד מאחריה. כי מי אנחנו שניכנס לכבשנו של בורה עולם. אבל בהחלט זה חשוב מאוד, מאוד שהחברה בישראל תיטול על עצמה חשבון נפש מפורט, על מנת שתתקן את עצמה, על מנת שלפחות אלה יהיו קורבנות אחרונים על רקע נוראי כזה.

יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יערה רוחו ממרומים ויזכה אותנו, שהחברה בישראל לא תחיה את חיי שעה אלא חיי עולם. שהמערכת החינוכית תדע שהיא צריכה לחנך לא רק לדיפלומה, לא רק לקריירה לא רק להישגיות, אלא לחינוך וערכים כי זהו ייחודו וייעודו של עם ישראל להיות מופת בדרכי התנהגותו לעצמו, ומופת לכל האנושות כולה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪