הרב ד"ר רצון ערוסי

האם רשאים לסגור את ברז הבלון גז ביום טוב? זה גרמא?

שו"ת |

לפי תשובות מורי קפאח.היה משמע שעל וואפל אחד ממוצע צריך לברך כבר על המחיה שהרי אנו פוסקים כזית כפשוטו ושלא צריך דווקא כזית דגן אלא כל מה שיש בוואפל מצטרף.האם זה נכון? והאם צריך שיהיו בחושים עם הדגן בשביל שאצטרף או אפילו רק עומד או מצופה על גבי הדגן?תודה וכל טוב

שו"ת |

שלום לרב,

האם ניתן לכתחילה להנמיך את אש הכיריים לצורך התבשיל ביום טוב?

בברכה,
נאור.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
כתב רבינו הרמבם
"כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי נפש ודעה והשכל הם. והם חיים ועומדים ומכירין את מי שאמר והיה העולם. כל אחד ואחד לפי גדלו ולפי מעלתו משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים. וכשם שמכירין הקב"ה כך מכירין את עצמן ומכירין את המלאכים שלמעלה מהן. ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם"
1.מה כוונת הרמבם באומרו נפש דעה ושכל בהקשר של הכוכבים
2. האם יתכן שחשב שהכוכבים הם יצורים חיים ?
3. האם דעה כזאת לא יכולה לתת רוח גבית לכל בעלי האסטרולוגיה

בברכת שנה טובה
תכתב בספר חיים טובים

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪45.00
תשובות הרב יוסף קאפח לשאלות הרב שמואל טל
מחיר: 
₪40.00
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00