הרב ד"ר רצון ערוסי

הרב כותב שמותר לאכול דבר חלב אחר שאוכלים ביצה או תפוד שנתבשלו בתבשיל בשרי בתנאי שלא נדבק בהם בשר כלל.
שאלותי:
א. מדוע אם נגע בשר בגבינה חובה לחתך מעט בסכין את שולי הגבינה והבשר בגלל חשש נתינת טעם ואילו במקרה של הביצה או התפוא"ד אין בעיה של נתינת טעם?
ב.האם יש בקהילת צנעא שהסתייגו מן ההיתר הזה? אם כן מה טענתם?
בברכה

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
שאלתי הינה לגבי תכלית השבת.
מה מטרתה, האם טוב לישון בשבת, ומה צריך לעשות בזמן השבת.
תודה רבה כבוד הרב.

שו"ת |

בסדר התפילה לרמב"ם, הערה לד). כותב הרב קאפח שאם יש ביום אחד שתי תפילות סמוכות (שחרית ומוסף, מנחה וערבית וכד') אין מפרידים בין התפילות עם קדיש 'תתקבל'. ומוסיף וכותב הרב קאפח: "וכן הוא מנהגנו".
עלו לי שתי שאלות:
א). כיצד למד הרב קאפח מהרמב"ם כך?
ב). איך ייתכן שבסידור של הרב קאפח- "שיח ירושלים", יש קדיש תתקבל בין שחרית של שבת למוסף שאח"כ? בניגוד מוחלט למה שכותב הרב קאפח!
אשמח שהרב יישב את הבנתי.
תודה רבה!

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪