הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום כבוד הרב

ברצוני לשאול את כבוד הרב מספר שאלות בעניין קבורת הנפטר.

בבית עלמין מסוים
כשהייתי נוכח באחת ההלוויות שהמנהגים הננהגים בו על פי מנהגי תימן באמצע קבורת הנפטר כשעובד חברה קדישא נמצא בתוך הקבר והנפטר כבר מונח בקבר עם התכריכים. פתאום נשמע קולו של הרב שהוזמן לערוך את ההלוויה בקריאה לעבר עובד החברה קדישא הנמצא בתוך הקבר ...תוציא את הטלית ...תוציא את הטלית ...עובד חברה קדישא הנמצא בקבר והעובד הנוסף שהיה מסייע בידו לא הבינו למה מתכוון הרב ולאיזו טלית, והפנו מבט של תמיהה לעבר הרב שכן הטלית שעוטפים בה את הנפטר במסע ההלוויה הוסרה לאחר הכנסת הנפטר לקבר.

שו"ת |

בס"ד
לכבוד הרב שלום וברכה
ברצוני לשאול האם במצב שאתאר להלן ניתן לקבל עדות אישה בבית דין לעניני ממון:

שו"ת |

לק"י

שלום לכבוד הרב.

בראש השנה שיבוא עלינו לטובה אני אהיה בעבודה עם דיירים של החינוך המיוחד.
אני רכז הדירה, מכיר את הדיירים הכי טוב מבין הצוות. לכן חשוב שאני אהיה איתם.
אני גם רואה את זה כמצווה חשובה, זה מאפשר למשפחות שלהם להתפלל בשלווה.
אני יוצא עם הבחורים לבית הכנסת ומתפלל ואיני נצרך לבצע מלאכת עבודה בחג ובשבת שאחריו.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪45.00
תשובות הרב יוסף קאפח לשאלות הרב שמואל טל
מחיר: 
₪40.00
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00