הרב ד"ר רצון ערוסי

כבוד הרב . שאלתי : האם ש"ץ לוי רשאי מלכתחילה בתפילת עמידה להקריא לכהנים את ברכת כהנים ?

שו"ת |

האם קטן שהגיע לגיל חינוך מוציא את הגדול בברכת המזון? תשובה לפי הרמבם .תודה

שו"ת |

לק"י

שלום רב.

בשו"ע או"ח סמ' קסז הל' ו בהגהת הרמ"א "והוא דאם של דברים בטלים צריך לחזור ולברך הינו דוקא ששח קודם שאכל המבוצע, אבל אח"כ לא הוי שיחה הפסק, אע"פ שעדיין לא אכלו אחרים המסובים, כבר יצאו כולם באכילת המבוצע, כי אין צריכים כולם לאכול מן פרוסת הבוצע, רק שעושין כן לחיבוב מצוה" עכ"ד.

היינו אם הבנתי דבריו נכון, אינם צריכים לברך שוב, אפילו הפסיקו בדיבור אלא שהיה אחר טעימת המברך.

שאלתי היא מה היא שיטת הרמב"ם בכגון דא?

תודה מראש.

שו"ת |

שלום וברכה
1.חזרת הש"צ
א. לגבי עמידה או ישיבה לאחר האל הקדוש מה הדין ואם לעמוד זה חומרא ואיך נהגו בתימן [ ראיתי ביחוה דעת ה יא שהוא מיקל בזה גם בבריא לאחר האל הקדוש]

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00
מחיר: 
₪45.00