פאר הדור

שלום עליכם. תהיתי מי קרא לספרו של הרמב"ם "פאר הדור" האם הוא עצמו?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

השם "פאר הדור" ניתן לקובץ תשובות של הרמב"ם, שיצא לאור על ידי הרב מרדכי תמה ז"ל באמסטרדם, בשנת תקכ"ה. עיין על כך בהקדמת הר"ד יוסף שליט"א, שהוציא קובץ זה עם הערות בשנת תשד"מ.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪