קביעת תאריך לאירוסין/חתונה

כבוד הרב
אבי אבל בשנתו הראשונה (לאחר ה-30) האם יש מגבלה כלשהיא לגבי אירוסין/נישואין במידה ולא נקבע אף תאריך עד כה ? ע``פ מנהגי תימן.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מותר אחרי 30 יום לאבל של אביך לקבוע מה שנקרא בימינו אירוסין, אבל יש לנהוג בשמחה מאופקת, דהיינו בלי תזמורת וריקודים, או שהאב ישתתף בראשית האירוע ויפרוש לצד בהמשך האירוע.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪