" מעביר ראשון ראשון"

ביו"כ אמרנו מספר פעמים " מעביר ראשון ראשון" . ועל זה מהרמב"ם משמע שהעוונות נמחלים אם יש ריבוי זכיות משלישיי שהרע כתב " בשעה ששוקלין עונות אדם עם זכיותיו אין מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה ולא שני אלא משלישי ואילך אם נמצאו עונותיו משלישי ואילך מרובין על זכיותיו אותם שתי עונות מצטרפים ודנין אותו על הכל, ואם נמצאו זכיותיו כנגד עונותיו אשר מעון שלישי ואילך מעבירים כל עונותיו ראשון ראשון, לפי שהשלישי נחשב ראשון שכבר נמחלו השנים, וכן הרביעי הרי הוא ראשון שכבר נמחל השלישי וכן עד סופן, במה דברים אמורים ביחיד .." שאלתי היא כך: במשך היום אנו עושים אלפי פעולות ואדם יכול להכשל בכל רגע נתון. למשל חוסר כוונה כשמברכים בשם ה' ועוד. אם ככה יוצא שניתן למנות בכל יום אלפי זכויות (מצוות) או עוונות. אם כן בחישוב שנתי (שנעשה ביום הדין) מה יעזור לנו שימחל לנו 2 עוונות ראשוניים?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לכן אנו מתפללים שלוש פעמים ביום, סלח לנו אבינו כי חטאנו. ואם באמת שבים בתשובה בכל שלב ביום, יש לאדם תקווה ביום הדין.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪