ספירת העומר

שלום לכבוד הרב!
לפי רבנו נראה כי צריך לספור את הספירה בלשון העיברית ולא הארמית האם נכון הדבר אם כם האם ניתן לשנות היום ממנהג תימן שבארמית ?
כמו כן מה לעניין הקדיש?
האם אין ענין לומר דברים דווקא בשפת הקודש ?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

ספירת העומר ניתן לומר בכל שפה שאדם מבין, ובלבד שיבין את הספירה. מנהג אבותינו בידינו, לספור בארמית, ואנו ב"ה מבינים ארמית, והוא מנהג עתיק יומין מימי גאוני בבל, ורבינו לא כתב רק בלשון הקודש. ויש סיבה מיוחדת לאמירת הקדיש בארמית.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪