חינוך בן 11.

לק"י

לכבוד הרב שלום

לעניין בן 11 , חיוב במצוות וחינוכו למצוות :

הרי למדנו משיטת רבינו ואליבא דמארי קאפח כי ההבחנה הכרונולוגית = גיל 13 אינו מדד מדוייק ואינו נקודת זמן לחיוב
ובתימן פעלו אחרת והחשיבו הנער למצוות - קודם לכן

אודה להתייחסותך לנער בן 11 לגבי -

א.הצטרפות לזימון
ב.הנחת תפילין
ג.הצטרפות למניין

בכבוד רב

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. בוודאי, כי בגיל כזה הוא כבר יודע למי מברכים, ואפילו מגיל שש.
ב. כן. וכך נהגו בתימן, כי בגיל כזה הוא כבר יודע לשמור גופו בנקיות.
ג. לא. רק בגיל שלוש עשרה ויום אחד.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪