סליחות

שלום לכבוד הרב..האם נשים חייבות לומר סליחות ביום כיפור..

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

גם הגברים לא חייבים. אלא שביום הכיפורים חייבים כולם, אנשים ונשים לצום, ולהתוודות לפני ה' על החטאים, ומטבע הדברים שאנו מכשירים עצמנו להיות כנועים לפני ה', מלבד ע"י התפילות, גם ע"י אמירת סליחות, רב או במעט.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪