רפואה

בן משפחה קרוב אב ל 3 ילדים רכים חלה בסרטן אולם מתנגד בתוקף לקבלת טיפול כירורגי מורכב להסרת גרורה. ניתוח זה הומלץ פעה אחד כמציל חיים על ידי מיטב הרופאים בארץ ובעולם. מתברר שהוא מושפע מ "רבו" (מנהיג כת) המתנגד לרפואה קונונציונלית ומורה לו ללכת למטפלים אלטרנטיוים. מצבו החמיר לאחרונה באופן משמעותי .
האם מותר / חובה להפעיל ועדות אתיקה בבתי חולים כדי לכפות עליו טיפול.
תודה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. חובה עליו לקבל את הטיפול הרפואי שהומלץ ע"י כל הרופאים המומחים בארץ ובעולם.

ב. כנגד השפעתו השלילית של "רב" (מנהיג כת) כדאי להפנות חולה זה לרבנים כדלקמן:

1. הרב פירר - בני ברק

2. הרב חיים קנייבסקי - בני ברק

3. הרב דוד אבוחצירה

אשר לטיפול רפואי כפוי, מבחינה עקרונית, לפי ההלכה ניתן לכפות טיפול רפואי מציל חיים:

1. זו חובת החולה לשמור על בריאותו

2. גופו אינו שלו, אלא פיקדון בידיו מאת ה'.

3. חובת כל שזולתו להציל את חייו, לא תעמוד על דם רעך

וה' ינחהו בדרך האמת ויצילו מכל צרה וצוקה. 

ניתן לשמוע הלכה זו באתר קהילת נצח ישראל באודיו בהלכה יומית.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪