חמץ הבלוע בכלים

לפני הפסח ביערתי מחמצת שאור שהייתה ברשותי . הכלי ( עשוי פלסטיק) נשטף היטב במים וסבון . הריח של המחמצת מאוד דומיננטי ועדיין ניתן להבחין בריח . ידוע כי אם רוצים לנטרל לחלוטין שאריות של שמרים יש לשטוף באקונומיקה או לחטא בחום . ברור שיש בכלי שאריות מיקרוסקופיות של מחמצת ,למרות שבעין הכלי נקי לחלוטין .
השאלה היא: האם ניתן להכין מחמצת חדשה בכלי כאשר ברור שהשאריות הקודמות שבכלי יתרמו להתפתחות המחמצת . או נאמר שדינה של המחמצת הבלועה בכלי כדבר המעמיד שאינו בטל?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם נייקית הכלי היטב לפני פסח, מותר להשתמש בו אחרי פסח, למרות שיש ריח.

א. ריחא לאו מילתא הוא.

ב. חז"ל לא גזרו על הטעם הבלוע בכלי, לאסרו אחר הפסח.

ג. חז"ל גם לא גזרו על תערובת חמץ, שעבר עליה הפסח, ולא על תערובת שנתערבה אחרי הפסח.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪