שאלה בדיני ממונות

שלום רב.
שאלה בדיני ממונות,
ידיד ביקש ממני לכתוב לו ספר תורה קטן (גובה יריעה 36 ס”מ) יש לציין שזהו ספר חריג ולא סטנדרטי, סיכמנו מחיר, דיברנו על סוג הקלף, הוא ביקש שאכתוב לו יריעה לדוגמא, אמרתי לו שאכתוב לו מזוזה באותו גודל של כתב, והוא שהבין את החשש שלי אמר לי כתוב יריעה אל תדאג אם לא אהיה מרוצה מהכתב אשלם לך על זה, אחר כמה ימים חזרתי על בקשתי לכתוב דוגמא על מזוזה ושוב הוא אמר שאם הוא לא ירצה הוא ישלם לי על זה,
סוף דבר כתבתי דוגמא על יריעה והוא לא רצה לסגור על ספר, כשביקשתי שישלם לי על הדוגמא, הוא טען שהתכווין לשלם רק על יריעה לא כתובה, ושזה הסיכון היה משתלם לי לקחת על עצמי, ושכך עושה מי שהוא שמתבקש מסוחר להביא דוגמא של כתב, אני מנגד טענתי לו שלא עלה בדעתי שכוונתו לשלם רק על הקלף, ולא לחינם הפצרתי בו שאעשה דוגמא על מזוזה, כיוון שאם לא תסגר העיסקה, אין לי מה לעשות עם היריעה כיוון שהיא קטנה ואין כמעט ביקוש לגודל כזה, וגם סוחרים לא מבקשים לכתוב יריעה שלימה שהיא חריגה כיון שזה סיכון והפסד גדול, ובאמת אם היתה יריעה בגדלים סטנדרטיים ( 56 או 50 ) או יריעה של מגילת אסתר לא הייתי תובע אותו כלל כיון שיתכן ותוכל לשמש אותי בעתיד, יש לציין שביקשתי ממנו לשלם על יריעה כתובה, לאו דווקא ביחס של המחיר שסגרנו על הספר, אלא במחיר של ספר זול יותר משמעותית.
בברכה,

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

קודם כל קבל ממנו תמורת היריעה בלי הכתיבה. אשר לדמי הכתיבה, מאחר ולא פירשת לו שישלם דמי יריעה עם הכתב, יש לבדוק "מנהג הסופרים", ולפיו יש לפעול, כי אם דרכם של הסופרים לספק יריעה לדוגמה, ולגבות מחיר היריעה והכתיבה, אתה זכאי לכך, גם אם לא פירשת. ואם אין דרכם לגבות גם דמי כתיבה, אינך זכאי לכך, הואיל ולא פירשת.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪