הגרלת ספר תורה

שלום לכבוד מו"ר
האם מותר להשתתף בהגרלה שהפרס בה הוא ספר תורה?
האם הזוכה בספר קיים מצוות רכישת ס"ת ?
תודה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם הגרלה זו נועדה לממן דברים שבקדושה, תורה, או גמ"ח, מותר להשתתף בה, כי דעת המשתתף לסייע לקודש בכספו, גם אם לא יזכה.

היה וזכה בספר תורה, אם הוא אכן כשר, הוא קיים מצווה, כי קיום מצוות כתיבת ס"ת הוא גם ע"י כתיבה מוזמנת, וגם ע"י קניית ספר תורה מוכן, וגם ע"י קבלת ס"ת במתנה, או ירושת ס"ת והוא הדין ע"י זכייה בהגרלה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪