חמאת גוי

האם חמאת גוי מותרת?
האם מותר גם בעידן התעשייתי?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מבחינה עקרונית - מותרת.

מבחינה מעשית - כל מוצר, מזון תעשייתי בימינו, טעון פיקוח כשרותי, בגלל שימוש בחומרי שעם וצבע ושימור.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪