נטילת ידיים

שלום
1 אופן נטילת ידים לסעודה על יד אחר רביעית אחת פעם אחת על שתי ידיו
א. האם ככה נהגו יהודי תימן ?
ב. האם מנהג זה לכתחילה וגם בימנו יש לנהוג כך ?
ג. האם ידוע מנהג זה בעדות אחרות?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מבחינה עקרונית אם פלוני יוצק רביעית מים על שתי ידי הנוטיל די בכך, ובלבד שהמים הגיעו עד הפרק.

בתימן נטלו ידיים לאורחים, ויצקו מים על שתי ידיהם, אבל לא הסתפקו ברביעית, אלא בכמות גדולה, ושפשפו את ידיהם, כך שתהיה גם נקיות וגם נטילה.

כי אע"פ שמספיק ברביעית, מצווה ליטול בשפע מים, במיוחד שקשה לדקדק שכל הרביעית תהיה על שתי הידיים עד הפרק של היד.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪