קניית מזגן בתשעת הימים?

מה הדין קניית מזגן בתשעת הימים?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

כל שהוא צריך לו - מותר.

וצריך לברך שהחיינו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪