עריכת חשבונות בשעת התפילה

לכבוד מורנו ורבנו הרב רצון ערוסי ש.צו.

אקצר בדברי כדי לגזול מזמנך כבוד הרב.

שאלתי: בדבר גבאי בית הכנסת המתעסק בחשבונות בית הכנסת בשעת התפילה.
"טענתו "העוסק במצוה פטור מן המצוה"
התעסקותו גורמת פוגעת ומשפיעה על מהלך התפילה (הקצב והנעימה )
אוסיף כי המנין הוא מצומצם ביותר..........

מצפה לתשובתך המהירה....

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לכתחילה, בוודאי שעליו לעשות זאת שלא בזמן התפילה ואפילו לא בשעת הזמירות.

ואם אין לו פנאי, ואין לאחרים פנאי, שעת דוחק היא ומותר, כדי שלא ישתכחו דברים, אך לא בקביעות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪