גבאי בית כנסת מתעסק בחשבנות בית הכנסת בזמן התפילה.

את השאלה שלחתי מזה זמן אך טרם קיבלתי את תשובת הרב.
תשובת הרב חשובה לנו מאוד......

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

ראה בתשובה http://net-sah.org/he/faq/25865

ככלל, גם לגבאי בית הכנסת אסור להתעסק גם בעסקי בית הכנסת בזמן תפילה, אך אם יש דבר אבד, מותר בסדר היום וכיו"ב.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪