גז ביום טוב

האם רשאים לסגור את ברז הבלון גז ביום טוב? זה גרמא?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

סגירת ברז הבלון גז ביו"ט, אין זה גרם כיבוי, אלא כיבוי בידיים.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00