כבוד הרב

לרב השלום והברכה,
אני משמש כרב של בית הכנסת ומעביר שיעורים לקהילה של עדת תימן בישובנו. פעמיים בשנה - בשבת הגדול ובשבת ״שובה״ - מתקיים שיעורו של רב היישוב לכלל הקהילות ביישוב. בשבתות אלו, מפני כבודו של רב היישוב, מתוך רצון שקהילתנו תהיה חלק בלתי נפרד מהקהילות ביישוב ומתוך הרצון לחזק את הקשר של הקהילה עם הרב, אני נוהג לבטל את השיעור הקבוע והולך לשיעורו של הרב עם חלק מבני הקהילה.
למרות הסבריי, היו שטענו שאין לבטל שיעור תורה קבוע המתקיים במועד מסוים, ושעלי למנות מישהו שיעביר את השיעור הקבוע באותן שבתות (במקביל לשיעורו של רב היישוב). אני סברתי שאין בכך ביטול של השיעור משום שמדובר על לימוד תורה באותה שעה במקום אחר ומפי רב, ובודאי לאור הטעמים שהזכרתי לעיל (כבודו של רב היישוב, העמקת הקשר של הקהילה איתו והפיכתה של קהילתנו לחלק אינטגרלי מכל קהילות היישוב)
אשמח לשמוע את דעתו של הרב בנידון.
תכתבו בספר החיים ובספר הזכרון ובספר מחילה וסליחה וכפרה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

עליכם לשאול את המרא דאתרא אם לדעתו עליכם לבטל את השיעור ולבוא ולשמוע את דבריו בשבתות אלו, כן יש לנהוג.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪