תפילה בזמנה

שלום כבוד הרב
האם מותר לי להתפלל במניין פועלים אפילו שאני לא פועל?
ואם כן האם אני יוצא ידי תפילה בזמנה כרבינו ולא יוצא שהתפללתי לא בשעה הנכונה אלא ממש מוקדם לפני הנץ?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם מניין הפועלים מתקיים בזמן, שההלכה מתירה לפועלים להתפלל, מותר לך להתפלל עמם, ובמיוחד אם אותו מניין זקוק לך.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪