ברכות

שלום כבוד הרב.
האם ניתן מלכתחילה ליטול ידיים טרם הקידוש לעשות את הקידוש ולאחר מכן לברך המוציא ?
אין כאן הפסק ?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אין ליטול ידיים לפני הקידוש, גם ללא כל קשר להפסק.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪