סתם כלים

שלום הרב.האם סתם כלים לפי רבינו ומורי קפאח בני יומם הם?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לפי רבינו, סתם כלים הם בני יומם. והקשו על רבינו בעניין זה, ומארי ז"ל בהערותיו לשו"ת הריטב"א, סימן כה, הערה 4, כתב שייתכן שגם רבינו מבחין בין כלים שתשמישן תדיר, ועליהם פסק רבינו, שהם כבני יומם, לבין כלים שאין תשמישן תדיר, שייתכן שרבינו יסכים שאינם כבני יומם.

תוכל להאזין להלכה יומית באודיו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪