שחיטה כשרה

תוצאת חקירה שעשה הרב אמנון יצחק מגלה לפי עדותו שכל העופות הנשחתים במפעלים השונים אין לסמוך על כשרות שחיתתם, משום שאין שוחט היכול לעמוד בקצב של הסעת העופות במסוע , אין בדיקת סכינים כהלכה, ישנה הוראה שלא לעצור את המסוע ועל כן רבים מן העופות נבלות וטרפות אם לא רובן, מדובר בכל סוגי הכשרויות, כל הבדצ"ים לסוגיהן. אם אכן הדבר כפי שהרב אמנון יצחק מאמת זאת בעזרת סרטונים ועדויות של שוחטים האם מותר לאכול עופות? שהרי זה המצב של רוב העופות.
תודה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. קטונתי מלהכריע בשאלה קשה זו. יש להפנות לגדולי ישראל ולרבנים הראשיים, כי לפי מיטב ידיעתי, רוב ככל בית ישראל חרדים ודתיים, ובוודאי המסורתיים אוכלים מאותם הכשרים.

ב. יש לשאול את הרב אמנון יצחק שליט"א, אם יש לו בשר כשר כדת וכהלכה שניתן לספקו לכל בית ישראל.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪