הודיה בעדת תימן

בס"ד

שלום כבוד הרב,
בקהילתנו בני אשכנז נוהגים שאם יש נס או אירוע משמח כלידת תינוקת- בעלי השמחה עורכים קידוש בשבת לקהילה כהודיה לה', ושם מספרים על השמחה ואומרים דבר תורה.
עברתי אירוע מאד משמח ואני רוצה להביע הודיה לה' עליו. כיצד נהגו בתימן במצב כזה?
האם שייך לעשות סעודת הודיה עם חברותיי? האם על פי מנהגנו יש ערך לעשות קידוש (בעלי פחות מעוניין לעשות קידוש)?
ולמעשה- כיצד ראוי שאביע את שמחתי ואת ההודיה לה'?

תודה רבה לך

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

בתימן לא נהגו לעשות קידוש וכיבוד, כביטוי להודאה ושמחה.

אולם אבותינו נהגו כשרצו להודות לה', לקיים סעודה, ג'עלה ואח"כ סעודה, עם ברכות, שירת קודש ודברי תורה, והמוזמנים בעיקר זקנים, ת"ח ונזקקים.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪