מי שלא יכל להניח תפילין בתפילת שחרית האם יניח בתפילת מנחה?

שלום כבוד הרב, וסליחה על בורותי,
אם לא הספיק אדם להניח תפיליו בשחרית צריך להניח במנחה, באיזה שלב במנחה צריך להניח?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אינו צריך להמתין עד מנחה, אלא מצוות תפילין זמנה כל היום, וברגע שמתאפשר לו להניח תפילין יברך ויניח ויקרא שמע.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪