הדבקת מודעות במרחב הציבורי

שלום עליך מארי,

בדיני ממונות
האם יהיה מותר לתלות מודעות פרסומיות במרחב הציבורי?
ואם כן מה יהיו ההגבלות על כך (תחנות אוטובוסים, מבני מגורים משותפים וכו׳)?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מותר לתלות מודעות פרסומיות במרחב הציבורי, במקומות שאין מקפידים, אבל במקומות שמקפידים, אין לעשות כן, אלא רק בקבלת רשות.

גם במקומות שאין מקפידים, יש להיזהר לא לתלות מודעה על מודעה אחרת שקדמה לה, כי בכך גורמים נזק לבעל המודעה שקדמה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪