אורז לאשכנזים ומכירת חמץ

הרב שבוע טוב שתי שאלות הראשונה לעניין מכירת חמץ האם לדעת הרמב"ם לעדת תימן מכירת חמץ מועילה כפי שהיא נעשית היום לעדת תימן ובכלל
והאם יש אפשרות לאשכנזים להתיר אכילת אורז וקטניות למרות המנהג שבד"כ אין אוכלים אשכנזים אורז בפסח או קטניות ?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. מותר למכור חמץ לגוי ע"י שמוכרים לו את החמץ, והוא יודעו ומכירו, ומוציאו לרשותו או יכול למשוך אותו מן המוכר בכל רגע נתון.

לצערנו, לא כך נוהגים במכיירות החמץ הציבוריות..

ב. אחינו האשכנזים נהגו חומרה גדולה באורז וקטניות בפסח.

 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪