ברכה על ס"ת במקום הלא נכון

לק"י

שלום לרב. מועדים לשמחה.
אם עליתי לקרוא בס"ת ובירכתי 'אשר בחר בנו' ואח"כ התברר שהספר לא נמצא במקום הנכון, האם יש לחזור ולברר לאחר שיגלל למקום הנכון?

תודה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לא שיטתנו. אין לברך.

כי מהרי"ץ פסק, שהמברך על דעת הציבור, והציבור יודע מהי הפרשה שצריך לקרוא, ואין זה משנה שהספר לא היה מכוון לאותה ברכה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪