שאלות ותשובות

מה דעת הרב לגבי מניין פועלים ? בבהכ"נ בו בעבר התפללתי הגבאים החדשים שנבחרו במקומי רוצים לארגן מניין פועלים למרות שיש שחרית בשכונה שלנו הן בשעה 06.30 והן ב 08.00 בליבון הנושא היו דין ודברים האם יוצאים ידי חובה במניין פועלים או לא מבחינת ההלכה השאלה היא מה דעת ההלכה לבני אשכנז ולבני תימן

שו"ת |

שלום הרב.האם לפי רבינו יש מושג של קביעות סעודה באכילת מזונות לענין ברכת המזון? ואם כן מה שיעורו? בתודה מראש ובברכה רבה.

שו"ת |

שלום הרב.האם סתם כלים לפי רבינו ומורי קפאח בני יומם הם?

שו"ת |

האם לפי רבינו ומורי קפאח יש בישול אחר בישול בלח בשבת?

שו"ת |

שלום לרב הגאון ד"ר רצון ערוסי שליט"א
שאלתי היא האם במילים "ואנחנו כורעים ומשתחווים" שבעלינו לשבח צריך גם כן לכרוע עם הגוף?

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
האם ניתן מלכתחילה ליטול ידיים טרם הקידוש לעשות את הקידוש ולאחר מכן לברך המוציא ?
אין כאן הפסק ?

שו"ת |

שלום רב

חתן ושושביניו ובני חופה פטורים מהסוכה כל שבעת ימי המשתה
1. רציתי לדעת מה הסיבה לכך
3.מי הם השושבינים ובני החופה , האם יש העונים להגדרות אלו בימינו? (האם מכיון שלא נוהגים בדין שושבינות אין שושבינים? )
2. ואם במידה מי מאלו הפטורים מחליט לישב בסוכה האם צריך לברך?

אני שואל לאחר מעשה שהיה בשבת חתן של גיסי שהיה בחול המועד סוכות התעורר ויכוח עז לגבי האם אנחנו פטורים מהסוכה או לא וכמובן אם לברך

שו"ת |

שלום
1.המטבל חתיכת תפוח בדבש ( השאלה עלתה לנו בראש השנה) האם צריך ליטול ידיו בברכה מדין טיבולו במשקה

שו"ת |

הב"י ביו"ד סימן רפו סוף סעיף כא הביא תשובת הרשב"א ח"א סימן צ שכתב שפתח שחילקו לשניים אם יש היכר ציר לשני הדלתות לצד העמוד צריך שני מזוזות אבל אם אין אז העמוד הוא רק לנוי וצריך מזוזה אחת מימין הרחוקה של הנכנס.והוסיף שכך הדין לחלונות שלהם.(עד כאן דבריו)המצוי גם אצלנו( רק בלא ציר ) למרפסת וכדומה שיש שתי חלונות גדולים זזים על ציר ועמוד מחלק בינהם, האם גם בכגון דא התכוון הרשב"א והב"י?ושאלתי היא האם לפי רבינו שפירש אחרת משאר הראשונים את היכר ציר כידוע ממורי שם גם יסבור כך.וכן מה הדין לגבי מזוזה במטבח שהדופן הימנית אינה מגיעה עד התקרה והיא נמשכת דלא כדופן בכניסה רגילה

שו"ת |

שלום כבוד הרב
האם מותר לי להתפלל במניין פועלים אפילו שאני לא פועל?
ואם כן האם אני יוצא ידי תפילה בזמנה כרבינו ולא יוצא שהתפללתי לא בשעה הנכונה אלא ממש מוקדם לפני הנץ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪