שאלות ותשובות

בס"ד

לרב רצון ערוסי הי"ו, שלומו ישגא!

ילמדנו רבנו, האם צעד כצעד שעשה ארגון 'צהר' בפתיחת מערכת כשרות נוספת הוא בעייתי או לגיטימי- האם הבעיה היא הלכתית או חינוכית או מערכתית-טכנית?
נשמח אם הרב יתייחס למצב הקיים עד עתה. מהו היחס בין בד"צים הנותנים כשרויות במקביל לרבנות ובין צעדו של ארגון 'צהר'.
האם צודקים הטוענים כי הדבר יפגע ברמת הכשרות הכללית והאם שיקול זה שווה בנזק המלך ביחס ליתרונות אחרים שלו.

שו"ת |

לכבוד הרב, רציתי לברר את הנושא של חתימה על כרטיס אדי, אני מעוניין לחתום אך חושש במקצת בגלל התנגדות הרבנים החרדים, האם יש בכך ממש גם לאחר התיקון שנעשה לאחרונה?
בתודה מראש, אלעד

שו"ת |

לק"י
שלום לכבוד הרב
כותב מארי פ"ח הלכה יב הערה לו
כל לאותה סעודה לאלתר קרי ליה ושרי.
האם מותר לברור מיד אחר ברכת מזון קידושא רבא לסעודה שלישית?
תודה רבה

שו"ת |

לק"י
שלום לכבוד הרב
האם ניתן לחמם בשבת קנקן תה שהורתח בערב שבת ונצטנן?
במים אין גדר בישול כפי שמבאר מארי שבת פ"ט א אות ג.
היכן עובר הקו בו נוכל לומר שיש בישול בלח?
תודה רבה

שו"ת |

לק"י
שלום לכבוד הרב
האם דיבור בין קדיש לתפילה מהווה הפסק?
תודה רבה

שו"ת |

אם אשה מתפללת סהרית ור ערבית, האם היא אומרת ברכות קריאת שמע לפניה ואחריה? או בגלל שהיא אינה מצווה צריכה לקרוא בלי שם ומלכות.

שו"ת |

האם מותר לאכול תבשיל של חלב אחר תבשיל של בשר או צריך להמתין שש שעות. כגון אם אכלתי ביצים מהחמין או תפוח אדמה שנתבשל אם בשר וכו׳.

שו"ת |

שלום לכת"ר. האם מוהל אשכנזי המתפלל מנחה בבית כנסת תימני, פוטר אותם מלומר תחנון, למרות שהמילה הייתה בבוקר ובבית כנסת אחרת? בתודה ובברכה.

שו"ת |

שלום הרב.
האם לפי רבינו גם היום יש להקפיד על גילוי במאכלים ומשקים? או שמשום שלא מצויים במקומותינו הנחשים הללו אין להקפיד בדבר.( וכנ"ל השאלה לגבי שתית מים ישר מהברז או הצינור בלא הסתכלות מוקדמת בהם שנקיים הם ממזיק.)בתודה מראש

שו"ת |

שלום
1.למרוח קרם בשבת (כגון מייקאפ)כדי להסתיר כתם
הנמצא בפניו של אדם ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪