שאלות ותשובות

שלום כבוד הרב
דירה שנרכשה להשקעה כלומר הרוכש מתכוון להשכיר את הדירה, האם המשכיר או השוכר צריך לערוך חנוכת בית?

שו"ת |

תוצאת חקירה שעשה הרב אמנון יצחק מגלה לפי עדותו שכל העופות הנשחתים במפעלים השונים אין לסמוך על כשרות שחיתתם, משום שאין שוחט היכול לעמוד בקצב של הסעת העופות במסוע , אין בדיקת סכינים כהלכה, ישנה הוראה שלא לעצור את המסוע ועל כן רבים מן העופות נבלות וטרפות אם לא רובן, מדובר בכל סוגי הכשרויות, כל הבדצ"ים לסוגיהן. אם אכן הדבר כפי שהרב אמנון יצחק מאמת זאת בעזרת סרטונים ועדויות של שוחטים האם מותר לאכול עופות? שהרי זה המצב של רוב העופות.
תודה

שו"ת |

מה דעת הרב לגבי מניין פועלים ? בבהכ"נ בו בעבר התפללתי הגבאים החדשים שנבחרו במקומי רוצים לארגן מניין פועלים למרות שיש שחרית בשכונה שלנו הן בשעה 06.30 והן ב 08.00 בליבון הנושא היו דין ודברים האם יוצאים ידי חובה במניין פועלים או לא מבחינת ההלכה השאלה היא מה דעת ההלכה לבני אשכנז ולבני תימן

שו"ת |

שלום הרב.האם לפי רבינו יש מושג של קביעות סעודה באכילת מזונות לענין ברכת המזון? ואם כן מה שיעורו? בתודה מראש ובברכה רבה.

שו"ת |

שלום הרב.האם סתם כלים לפי רבינו ומורי קפאח בני יומם הם?

שו"ת |

האם לפי רבינו ומורי קפאח יש בישול אחר בישול בלח בשבת?

שו"ת |

שלום לרב הגאון ד"ר רצון ערוסי שליט"א
שאלתי היא האם במילים "ואנחנו כורעים ומשתחווים" שבעלינו לשבח צריך גם כן לכרוע עם הגוף?

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
האם ניתן מלכתחילה ליטול ידיים טרם הקידוש לעשות את הקידוש ולאחר מכן לברך המוציא ?
אין כאן הפסק ?

שו"ת |

שלום רב

חתן ושושביניו ובני חופה פטורים מהסוכה כל שבעת ימי המשתה
1. רציתי לדעת מה הסיבה לכך
3.מי הם השושבינים ובני החופה , האם יש העונים להגדרות אלו בימינו? (האם מכיון שלא נוהגים בדין שושבינות אין שושבינים? )
2. ואם במידה מי מאלו הפטורים מחליט לישב בסוכה האם צריך לברך?

אני שואל לאחר מעשה שהיה בשבת חתן של גיסי שהיה בחול המועד סוכות התעורר ויכוח עז לגבי האם אנחנו פטורים מהסוכה או לא וכמובן אם לברך

שו"ת |

שלום
1.המטבל חתיכת תפוח בדבש ( השאלה עלתה לנו בראש השנה) האם צריך ליטול ידיו בברכה מדין טיבולו במשקה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪