שאלות ותשובות

האם מותר לבקש מחבר לפתוח את דלת המקרר כאשר אינני יודע אם האור דולק?

שו"ת |

כלקוח של חברה עשרות שנים .נמכר לי מוצר פגום שגרם לי נזק כספי .ההתנהלות החברה גבלה ברישעות גם אחרי שהיה ברור להם מעל לכל ספק שהפגם במוצר באשמתם . פיצוי הנזק ברור .
נגרמה לי עוגמת נפש האם בדין תורה יש אפשרות לעוגמת נפש ומהי אומדנה ?

שו"ת |

שלום וברכה לרב !
האם אשכנזים וספרדים יכולים לפסוק כהרמב״ם ?

שו"ת |

איך עלי לעשר פירות רמון מעץ רימון הגדל בגינתי הפרטית ?

שו"ת |

את השאלה שלחתי מזה זמן אך טרם קיבלתי את תשובת הרב.
תשובת הרב חשובה לנו מאוד......

שו"ת |

אדם שהתפלל נץ והוזמן להיות שליח ציבור במניין הרגיל,האם יש דמיון לקידוש שאע"פ שקידש (במקרה דנן התפלל) יהיה מותר לו לקדש (להתפלל) שוב כי כל ישראל ערבים זה לזה?
אם לא - מדוע?
והאם יש נפקא מינה אם מדובר שהוא רק קרא ק"ש בנץ והתפלל תפילת 18 יחידי ללא ברכות ק"ש והוזמן להיות שליח ציבור במניין הרגיל.

בתודה ובברכה

שו"ת |

רמב"ם שבת פרק כא הלכה יד:
"היונק בפיו פטור,ואם היה גונח מותר לו לינק בפיו,מפני שהוא מפרק כלאחר יד,ומשום צערו לא גזרו ואע"פ שאין שם סכנה"
מלאכת מפרק רבנו הגדירה כתולדת דש(פרק ח הלכה ז),
ותולדה נחשבת כאב מאלכה ומתחייב עליה (פרק ז הלכה ז),
זאת אומרת שרבנו מתכוון לומר שאפילו כשאין סכנה אלא רק צער מותר לעשות מאלכה דאורייתא בשינוי כלאחר יד???
שהרי הוא כותב "שהוא מפרק כלאחר יד" = מפרק בשינוי,
ואם מפרק = מאלכה דאורייתא,
אז גם מותר להבעיר אש כלאחר יד? לשחוט כלאחר יד?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.

מה פסיקת הרמב"ם בנושא הסליחות - מתי מתחילים ובאיזה נוסח?

תודה.

שו"ת |

לכבוד הרב שלום

שו"ת |

שלום רב לרב
א.המאחר לתפילת ערבית מ ו ק ד מ ת ,המצטרף לעמידה קודם שיקרא ק"ש, האם עדיף / מותר שאת השלמת ק"ש (וברכותיה ),יאמר רק בזמנה לאחר השקיעה?
ב.המאחר לתפילה ,או שלא עמד בקצב התפילה המהיר של הש"צ, האם לכשיגיע לקדושת יוצר / ובא לציון, יאמר "קדושת ה' וכו, או "קדוש , קדוש" שהרי הוא מתפלל בציבור?
ג. ראית באינטרנט קובץ ובו מובאות 300 תשובות של הרב קאפח זצ"ל (ע"י משה צוריאל) האם נתן לסמוך על הכתוב בהן , שאכן אלו דברין של הרב?
בתודה ובברכה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00