שאלות ותשובות

הב"י ביו"ד סימן רפו סוף סעיף כא הביא תשובת הרשב"א ח"א סימן צ שכתב שפתח שחילקו לשניים אם יש היכר ציר לשני הדלתות לצד העמוד צריך שני מזוזות אבל אם אין אז העמוד הוא רק לנוי וצריך מזוזה אחת מימין הרחוקה של הנכנס.והוסיף שכך הדין לחלונות שלהם.(עד כאן דבריו)המצוי גם אצלנו( רק בלא ציר ) למרפסת וכדומה שיש שתי חלונות גדולים זזים על ציר ועמוד מחלק בינהם, האם גם בכגון דא התכוון הרשב"א והב"י?ושאלתי היא האם לפי רבינו שפירש אחרת משאר הראשונים את היכר ציר כידוע ממורי שם גם יסבור כך.וכן מה הדין לגבי מזוזה במטבח שהדופן הימנית אינה מגיעה עד התקרה והיא נמשכת דלא כדופן בכניסה רגילה

שו"ת |

שלום כבוד הרב
האם מותר לי להתפלל במניין פועלים אפילו שאני לא פועל?
ואם כן האם אני יוצא ידי תפילה בזמנה כרבינו ולא יוצא שהתפללתי לא בשעה הנכונה אלא ממש מוקדם לפני הנץ?

שו"ת |

שלום הרב,
מה כוונת מארי כשהוא אומר "כל מה שעשיתי, עשיתי להנאתי.."?
https://www.youtube.com/watch?v=hSgqXL5mV4o
(דקה 2:00)

שו"ת |

שלום
1.קידוש בערב שבת
א.מעומד או מיושב מעיקר הדין
ב. כל ימיו התנהל הקידוש מעומד בבית אביו האם יכול הוא לקדש בבית אביו יחידי מיושב

שו"ת |

שלום הרב ערוסי

1. בשעה טובה, אשתי ילדה בן בניתוח קיסרי ב-כא אלול. היא ראתה דם דרך המקור לאחר הוצאת הולד מהרחם (כך לדברי אחת המיילדות שהייתה בניתוח).
היא עשתה בדיקת הפסק טהרה ביום ראשון (יח תשרי).
האם הדם נחשב כדם לידה או דם נידה? מה הדין לגבי ימי טוהר?
2. מה מקור המנהג של יהודי תימן ללבוש את הטלית כשהיא מקופלת?

אשמח לתשובה
תודה רבה

שו"ת |

שלום הרב.א.האם טומאת ידיים שמחייבת נטילה היא נגיעה במקומות מכוסים לפי רבינו? או דווקא דברים שמעבירים טומאה ככל הלכות טומאה וטהרה.?
ב.האם לפי רבינו יש לחשוש לחשש האחרונים שחשש לא לברך מחיה המתים על חבריו שלא ראהו שנה היום מכיון שיודע שהוא חי ע"י אמצעי תקשורת? תודה.ושכרו יהיה כפול מן השמים.

שו"ת |

שלום הרב.רציתי לשאול אם אפשר לומר לפי רבינו שיציאה לצורך הסעודה מהחדר שקבע בו הסעודה אינה נחשבת הפסק ואינו צריך ברכה אחרונה ושוב ברכה ראשונה, ק"ו מביקש מלח לאחר ברכת המוציא שאינו נחשב הפסק.וכן אם צדקו דברינו אשמח לדעת מה הגדר של צורך?שהרי רבינו אמר יוצא לדבר עם חבירו.שנחשב הפסק.אבל כל דבר שהוא צורך למשל ילדים תינוקות או החלפת כסא ואוכל וכו האם יחשב הפסק?תודה וכל טוב

שו"ת |

כבוד מעלת תורתנו הקדושה גאון עוזנו ותפארתנו הרב רצון היקר!

מועדים טובים.

בבית הכנסת שלנו ברוך ד' אוירה תורנית ונעימה באים בשמחה להתפלל ולשיעורים וחווית מפגש החברים בתפילה מרוממת.
לפני כשנתיים ויותר בחר אחד מהחברים להגיע טרם תפילת מנחה שלשבת וללמוד עם בניו, גם בזמן שמתחיל השיעור הקבוע מזה שנים, הוא מלמדם בקולי קולות והריכוז לשיעור הקבוע אינו.
לבקשתי אותו {בשיחה אישית עימו} לתזמן את הלימוד המבורך עם בניו באופן שיסתיים טרם הלימוד הקבוע ענה לי "זה כמו בית מדרש כל אחד לומד".

שו"ת |

מצאתי כמה שתילי מריחואנה בשטח הפקר (ע"י שדה בין העצים) מטופלים היטב
לכאורה יש כמה שאלות בדבר
1. האם זה מופקר מבחינת אותו אדם? שהרי אם המשטרה תשאל אותו אם זה שייך לו הוא יכחיש את הקניין שלו,
2.האם כיוון שזה לא חוקי האם המדינה מפקיעה ממנו את הקניין בעציצים?
3.האם מותר לקחת מעט מהפרחים בהנחה שהאדם יסכים לנו כיוון שמשתלם לו כי לכאורה אנחנו מאיימים בהסגרת העציצים לידי המשטרה?
אם אתם רואים עוד צדדים לאיסור או להיתר אשמח לשמוע תודה רבה.

שו"ת |

לק"י
שלום כבוד הרב
על מנת שהסוכה תהיה מוארת אנו נדרשים לכבל מאריך ומנורה,
מה היא הדרך הראויה בה עלינו לקובעם?
תודה רבה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪