שאלות ותשובות

שלום הרב.
1. האם מותר להשתמש במוקצה שלא לצורך כלל? ראיתי שמארי הביא את המ"מ בפכ"ה הל' ב וכך כותבים רוב הפוסקים.(למרות שאני יותר התחברתי לשיטת המתירים ושזה רק אורחא דמילתא.
2.לא הבנתי את דברי מארי שם משום מה הוא מתיר לנקות את השולחן? הוא לא כותב שזה גרף של רעי, אבל מביא שזה "צורך גופו של האדם" ולא הבנתי מה זה?האם תוכל להסביר לי, ומה משתמע מכך למקרים אחרים?האם לצורך הנאתו של האדם יהיה מותר(כסברת ערוך השולחן)שזה כוונתו צורך גופו של האדם?או שמא כוונתו אחרת.
תודה רבה

שו"ת |

שלום וברכה
1.האם מותר להפעיל שעון מעורר מע"ש שיפעל בשבת?אין חשש משמיע קול בשבת?
2.ראיתי שמארי השיב בע"פ שמותר להשתמש במכשירים חשמליים המופעלים ע"י בטרייה.(כמובן שלא מפעילים אור או קול או חום)האם זה נכון?

שו"ת |

שלום
1.האם לישב או להישאר עומד בקדיש

שו"ת |

שלום
1.לשתות בתפילה בזמן הזמירות אחר ברוך שאמר [וכשאינו צריך לברך]

שו"ת |

בס"ד
כבוד הרב , שלום
בבית הכנסת שלנו מתפלל אדם שלאחרונה נתברר לנו כי הוא קראי.
בכל פעם שמאן דהוא דורש ומביא אסמכתאות מהתלמוד או מדברי מדרש הוא מתנגד לדברים וטוען שאין לדברים שחר
ומדגיש שמה שקובע זו "התורה הקדושה".
אדם זה "זוכה" לעלות לתורה אחרי כהן שכן הוא מציג את עצמו לוי, (אין לנו לווים בבה"כ).
אציין כי גם את הברכות לפני הקריאה ולאחריה הוא מברך בעילגות שלא נדבר על שיבוש קריאת הפסוקים.
לאחר שהציבור הבין שמדובר בקראי ( הוא לא מכחיש כשאומרים לו שהוא קראי וגם לא מודה, אך ברור לנו שהוא משתייך לכת הזו).

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
כשאני יוצא לנסיעה ארוכה אני נוטל ידים מברך המוציא ומתכוון לטעום מידי פעם עד שאני חוזר הביתה ומברך ברכת המזון. קרה המקרה אתמול, שבזמן הנסיעה שתיתי מעט מים ובירכתי שהכל בטעות. האם זו ברכה לבטלה או שמא זו עדות חותכת להסחת דעת והתברר שביטלתי מצוות עשה של ברכת המזון?

שו"ת |

שלום וברכה.
1) האם הגסה אסורה כשהסיר על הפלטה רק במאכלים נוזליים, שאז ההגסה באמת מבשלת, או אפילו במאכלים מוצקים כגון שניצלים או תפוחי אדם?
לפי הבנתי את דברי רבנו,אין זה גזרה לכל הקדרות אלא רק איסור הגסה. או שאפשר לומר שמ"ש "אסור להכניס מגרפה לקדרה והיא על האש להוציא ממנה בשבת מפני שמגיס בה,
ונמצא כמבשל בשבת"(שבת ג,יא) והאיסור לכל הקדרות. למרות שלא נראלי שמחוייב לומר כך. אך אבטל דעתי ואחכה לתשובה.
2) בורר בדברים שאינו אוכל, מה דינו?

תודה רבה

שו"ת |

שלום כה"ר.
1) לא ברור לי דברי מארי בפ"ג שבת אות יב(או יא נראלי) לגבי משמיע קול, שלומד מטחינת ריחיים. מה הגדר של האיסור? האם כל משמיע קול אסור, אפילו אם הוא סתם רעש?
2)כיצד אפשר בימינו לקיים דברי חז"ל ולא לאכול לפני תפילת מנחה?האם אולי צריך להתפלל מנחה גדולה? או שצריך לשמור על מנהגנו, ובימות הקיץ הארוכים לא לאכול במשך 8 שעות?

תודה רבה

שו"ת |

שלום וברכה.
1)מעשר שני, על מה ראוי לפדותו, על כסף של ימינו שאינו בעל ערך מצד עצמו, או על פירות אחרים?
2)עץ שהיה בעציץ שלוש שנים, והועבר אחר כך לאדמה, האם צריך לספור מחדש לערלה או שיכול לאכול מפירותיו?
3)האם יש בימינו דמאי?
4)האם אפשר להביא לכהן חלה של חוץ לארץ?

תודה רבה

שו"ת |

שלום כה"ר.
1)לפי מנהגנו, מתי מברכים על נטילת ידיים, לפני או אחרי, בין לתפילה בין לאכילת פת?
2)האם צריך ישר ליטול כשקמים בבוקר?
3)מתי צריכה לברך הטובלת במקווה, לפני או אחרי נטילת ידיים?
4)גבר שטובל, האם מברך על הטבילה?
תודה רבה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00