שאלות ותשובות

אחדש"ו ובקשת השלום והבריאות לרב מאת השם.
מעשה שהיה בבית כנסת הנוהג לפי שיטת רבנו ומהריץ,
ביום חמישי הגיע כהן יחיד לבית הכנסת בה' שפתי תפתח ועלה לדוכן כמנהגינו בתפילה אחת, בירך ברכת כהנים וישב במקומו (הכהן העריך שיאחר ולכן לבש תפיליו וציציתו, והשלים קרית שמע וברכותיה בדרכו לבית הכנסת).
לאחר הוידוי ניגש אליו ה"מעזם" ואמר לו, "למה איחרת? כבר חילקתי את המברכים ויש אורח שקיבל ראשון, תצא ואפצה אותך בהמשך".
הכהן הסכים, לאחר מכן נשאל הרב שהיה החזן, והרב השיב שהכהן אינו צריך לצאת ורק שימחל על כבודו.
הכהן ישב והרגיש לא נעים כ"כ.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
אני מעוניין לקבל על עצמי בלי נדר תענית 40 יום בתקופת השובבי"ם שמתחילה בשבוע הבא.
אשמח לדעת מה דעת הרב בעניין התענית עצמה:
בנוסף אבקש לדעת מה הם התנאים לקיום התענית
בין היתר הכוונה היא שבנוסף ל"עננו" שאני מוסיף בערבית, בשחרית ומנחה
צום למחרת עד השקיעה - האם יש עוד תנאים לקיום התענית?
אשמח לתשובתך
יוסף

שו"ת |

לק"י
שלום כבוד הרה"ג ד"ר רצון ערוסי שליט"א
רציתי לשאול האם מותר להשרות נענע בקערה עם סבון בשבת?
תודה רבה לכבוד הרב

שו"ת |

שלום כבוד הרב
א. האם מותר להשתמש בקרם ידים? האם יש לקרם את אותו דין של משחת שיניים על פי מה שמארי כותב בפרק יא הלכה ו אצל רבינו? ואם אכן מותר באילו תנאים(לרפואה,תענוג,רגיל למרוח ביום יום)? ואם אסור מצד איזה אב מלאכה ותולדה?
ב. האם למרוח וזלין על השפתיים מותר? אשמח אם הרב יתייחס גם בשאלה זו לכ רבדיה.
אשמח מאוד אם הרב יוכל לתת לי גם מקורות לתשובות ובנושא בכלל.
תודה רבה ושבוע טוב!
אשריכם תלמידי חכמים!

שו"ת |

כבוד הרב שלום רב

ברצוני לשאול את כבוד הרב שאלה בנושא מפסק לתריסים.
אשמח לדעת האם מפסק שבת תריס של חברת הלוי מערכות כשר לשימוש בשבת לצורך פתיחת תריסי דלתות ופתיחת תריסי חלונות?
באתר האינטרנט של החברה מוצג אישור של כבוד הרב.
אבקש דעתו של כבוד הרב לשימוש במפסק תריס שבת .

בברכת שבוע טוב

מידד צברי

שו"ת |

כבוד הגאון רבי רצון ערוסי יצ"ו.
מה דעת מרן הגר"י קאפח במקרה כמו האשה העגונה מצפת? אני מדבר על הבעל שנמצא בקומה.

תודה רבה!

שו"ת |

שלום כה"ר.

בשאלתי הקודמת (תשע"ד) כה"ר ענה לי וזת"ד : כלל. שאם אכילת התערובת אסורה מדרבנן (פחות ממכזית בכא"פ), כיצד יחול עליה דין של ב"י וב"י שהוא מדאוריתא?!

נתעוררה אצלי שאלה

- נראה שיש לחלק בין איסור אכילה לאיסור ב"י וב"י. שאיסור אכילה חל על הגברא, ואכן לא אכל שעור להתחייב מדאורייתא.

אך בב"י וב"י, האיסור על החפצא, והרי יש כאן לפנינו כזית חמץ.

מניין לנו דהא בהא תליא? (המקור מפיה"מ פסחים אלו עוברין,לפי זה, נשאר לא ברור)

ותשובתו הרמתה מהרה תצמח

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
א. הרמב"ם כותב בהלכות שבת פרק ח הלכה ח שהחובל בחבירו במזיד והוציא לו דם חייב מפני שהוא מקרר את דעתו ומשוך את חמתו בכך והרי הוא כמתקן.
שאלה- למה הכוונה חייב? האם חייב מיתת בית דין אם הוא מתכוון להזיק לו במזיד? והרי כתוב בתורה עין תחת עין" וכי פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה" והכוונה לתשלומי ממון? או שמא יש הבדל בין חבלה ביום שבת לבין חבלה בימי חול?
ב. האם ע"פ הרמב"ם מותר להתפלל לכתחילה מנחה בין השמשות? מי עוד סובר כמו הרמב"ם?

שו"ת |

האם מותר לנשים לברך ברכות התורה בבוקר עם ברכות השחר. (בגלל שאין אשר קדשנו במצוותיו וציונו)
האם זה ברצת המצווה או ברכת השבח?

שו"ת |

לפני חודש שאלתי לגבי קרוב משפחה בשלב מתקדם דמנציה .לפני כחודשיים הייתי עד לסיטואציה שבה קרוב המשפחה התווכח עם העובד הזר האם עבר מספיק זמן ואפשר לשתות נס .קרוב המשפחה טען שעבר זמן .השאלה היא בגדול עד כמה צריך לנסות לקרובי החולה להסביר לחולה שמדחיק את מצבו שהוא טועה . נניח שיעשה נסיון להזכיר ובכל זאת יתעקש החולה ??? האם ישנם מצוות שכן נוותר ומצוות שלא?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00