שאלות ותשובות

שלום וברכה.
1) סיר שבישל בו בשר לא חלוט, או שלא נמלח כראוי, מה דינו?\
2)כלים חשמליים שצריכים הטבלה אחרי קנייתם, ולא הטבילם או נתן לגוי והשאיל ממנו שאילת עולם, מה דינם, ומה דין הבשר שמבשל בו?
תודה

שו"ת |

שלום הרב,
האם יש מקור סמכותי לעלות לרגל לכותל המערבי בחגים או בתשלומין?
תודה

שו"ת |

שלום רב מארי,
יורנו מארי מה הדין בעניית אמן אחר ש"צ בעל הגיה עילגת ( אעפ"י שהתקבלה ברוב התפוצות),
כאשר ישנו שינוי במשמעות המילה לגנאי כלפי שמיא?
(כגון שאומר בקדיש "יתלה" במקום "יתעלה", וכן "ויטלל" במקום "ויתהלל" וכיוצ"ב)

והאם ישנו חילוק בדין (עבור היחיד) אם רוב הציבור אינו מקפיד על ההגיה כהלכה?
(כלומר, כאשר רק הוא המבחין באותה משמעות לגנאי אינו עונה אמן, אך אינו רשאי לעורר הציבור)

רוב תודות

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
רציתי לדעת האם לימוד הגמרא בתימן היה מחולק גם הוא לבקיאות ועיון או רק לימוד עיוני להלכה? כמו כן מה היה סדר הלימוד העיוני? וכן האם סדר לימוד התשב"ר היה ע"פ המשנה באבות - בן חמש למקרא וכו' ? ( מתעניין בסוגיה כיון ששמעתי אחד מרבני הקהילה שנולד בתימן שהלימוד שם היה טוב מהלימוד כאן וכן ממארי חיים כסאר זצ"ל על גדלותם של הרבנים שפגש בתימן) תודה רבה

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
א. אני רוצה להתחיל לאכול בשר חלוט, איך עושים זאת ומהי בדיוק חליטה?
ב. מה הדין לדעת מורי בפלטה של שבת?
תודה רבה!

שו"ת |

כבוד הרב . שאלתי : האם ש"ץ לוי רשאי מלכתחילה בתפילת עמידה להקריא לכהנים את ברכת כהנים ?

שו"ת |

האם קטן שהגיע לגיל חינוך מוציא את הגדול בברכת המזון? תשובה לפי הרמבם .תודה

שו"ת |

לק"י

שלום רב.

בשו"ע או"ח סמ' קסז הל' ו בהגהת הרמ"א "והוא דאם של דברים בטלים צריך לחזור ולברך הינו דוקא ששח קודם שאכל המבוצע, אבל אח"כ לא הוי שיחה הפסק, אע"פ שעדיין לא אכלו אחרים המסובים, כבר יצאו כולם באכילת המבוצע, כי אין צריכים כולם לאכול מן פרוסת הבוצע, רק שעושין כן לחיבוב מצוה" עכ"ד.

היינו אם הבנתי דבריו נכון, אינם צריכים לברך שוב, אפילו הפסיקו בדיבור אלא שהיה אחר טעימת המברך.

שאלתי היא מה היא שיטת הרמב"ם בכגון דא?

תודה מראש.

שו"ת |

שלום וברכה
1.חזרת הש"צ
א. לגבי עמידה או ישיבה לאחר האל הקדוש מה הדין ואם לעמוד זה חומרא ואיך נהגו בתימן [ ראיתי ביחוה דעת ה יא שהוא מיקל בזה גם בבריא לאחר האל הקדוש]

שו"ת |

האם מותר להריח הדסים שאינם מחוברים לקרקע, בשבת (בברית)
כאשר לצורך זה חייבים למולל את עלי ההדס להפקת ריח !! אחרת אין להם שום ריח.
הן משום סוחט או אולי משום דש ?? או מוליד ??
בתודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00