שאלות ותשובות

התגייר וממשיך לחלל שבת, נידון כיהודי, או נחשב כגוי?

תכתב לחיים טובים

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,

האם במוצאי יום הכיפורים שחל בשבת מברכים על הבשמים בהבדלה?

מהזכור לי משנים קודמות, בסידור ״שיח ירושלים״ מופיע שכן.
עם זאת, שמעתי מרב שהולך לפי פסיקות רבנו ומארי שמבדילים רק על יין ונר. כך שאני משער שאולי נפלה טעות בסידור.

תודה רבה על כך שאתה מקדיש זמן למענה לשאלות ועל פרסום התשובות כך שכולנו יכולים ללמוד מהן.

שו"ת |

שלום הרב. האם לאישה בזמן מחזור מותר לעלות לקברי צדיקים? האם יש הבדל בין אישה נשואה לרווקה?

שו"ת |

כבוד הרב שלום רב!
לאחרונה שמענו שיש מי שמתיר לכבוד את הגז ע"י הצבת חיץ בין הלהבה לחיישן של הגז, מה דעת הרב לגבי פעולה זאת האם מותר או אסור ?
תודה!

שו"ת |

לרב השלום והברכה,
אני משמש כרב של בית הכנסת ומעביר שיעורים לקהילה של עדת תימן בישובנו. פעמיים בשנה - בשבת הגדול ובשבת ״שובה״ - מתקיים שיעורו של רב היישוב לכלל הקהילות ביישוב. בשבתות אלו, מפני כבודו של רב היישוב, מתוך רצון שקהילתנו תהיה חלק בלתי נפרד מהקהילות ביישוב ומתוך הרצון לחזק את הקשר של הקהילה עם הרב, אני נוהג לבטל את השיעור הקבוע והולך לשיעורו של הרב עם חלק מבני הקהילה.

שו"ת |

האם רשאים לסגור את ברז הבלון גז ביום טוב? זה גרמא?

שו"ת |

לפי תשובות מורי קפאח.היה משמע שעל וואפל אחד ממוצע צריך לברך כבר על המחיה שהרי אנו פוסקים כזית כפשוטו ושלא צריך דווקא כזית דגן אלא כל מה שיש בוואפל מצטרף.האם זה נכון? והאם צריך שיהיו בחושים עם הדגן בשביל שאצטרף או אפילו רק עומד או מצופה על גבי הדגן?תודה וכל טוב

שו"ת |

שלום לרב,

האם ניתן לכתחילה להנמיך את אש הכיריים לצורך התבשיל ביום טוב?

בברכה,
נאור.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
כתב רבינו הרמבם
"כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי נפש ודעה והשכל הם. והם חיים ועומדים ומכירין את מי שאמר והיה העולם. כל אחד ואחד לפי גדלו ולפי מעלתו משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים. וכשם שמכירין הקב"ה כך מכירין את עצמן ומכירין את המלאכים שלמעלה מהן. ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם"
1.מה כוונת הרמבם באומרו נפש דעה ושכל בהקשר של הכוכבים
2. האם יתכן שחשב שהכוכבים הם יצורים חיים ?
3. האם דעה כזאת לא יכולה לתת רוח גבית לכל בעלי האסטרולוגיה

בברכת שנה טובה
תכתב בספר חיים טובים

שו"ת |

שלום כבוד הרב

ברצוני לשאול את כבוד הרב מספר שאלות בעניין קבורת הנפטר.

בבית עלמין מסוים
כשהייתי נוכח באחת ההלוויות שהמנהגים הננהגים בו על פי מנהגי תימן באמצע קבורת הנפטר כשעובד חברה קדישא נמצא בתוך הקבר והנפטר כבר מונח בקבר עם התכריכים. פתאום נשמע קולו של הרב שהוזמן לערוך את ההלוויה בקריאה לעבר עובד החברה קדישא הנמצא בתוך הקבר ...תוציא את הטלית ...תוציא את הטלית ...עובד חברה קדישא הנמצא בקבר והעובד הנוסף שהיה מסייע בידו לא הבינו למה מתכוון הרב ולאיזו טלית, והפנו מבט של תמיהה לעבר הרב שכן הטלית שעוטפים בה את הנפטר במסע ההלוויה הוסרה לאחר הכנסת הנפטר לקבר.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪