שאלות ותשובות

שלום לכבוד הרב
בשנים האחרונות אני רואה לא מעט מבני עדתנו שנוהגים להניח את ידיהם על ראש ילדיהם ולעוטפם בטליתם בברכת כהנים, לא ראיתי בצעירותי מנהג זה בבתי כנסת בעדתנו.
בשנים האחרונות גם התפשט המנהג של ברכת סנדקים וחתנים עם הנחת שתי הידיים (הם לא מברכים את ברכת הכהנים) על הראש האם אין בעייה עם מנהגים אלו ?
האין בזה זילות של ברכות ? האם לא ראוי שרק יחידים הראויים לכך יברכו ולא כל דיכפין יניח כף ויפלוט ברכה ? אני לא מזלזל חלילה בברכות בין אנשים להיפך מן הראוי שכל אדם
יברך את חברו מכל הלב בכל הזדמנות שהוא יכול אבל צורת המעמד שמדמה זאת לברכת כהנים קצת מקלקלת בעיניי.

שו"ת |

שלום רב
1. מה דין עניית אמן בסוף הברכות כגון בתפילת עמידה בברכת שים שלום שמתפללים יחד עם השליח ציבור
האם על המברך לענות אמן לעצמו ואח"כ לברכת שליח הציבור או שיענה אמן אחד גם לעצמו וגם לברכת שליח הציבור?

2. מה דין עניית אמן בברכת המזון כשמזמן עם אלו שאין נוהגים להוציא ידי חובה.
האם דינה כמו תפילת עמידה שלדעת מארי יחיא אביץ' עונים אמן לאחר כל ברכה אחרי השליח ציבור או שלא יפסיק בעניית אמן למברך?

שו"ת |

אני ואשתי נוהגים לאכול בארוחת ליל שבת סלטים לפני המנות העיקריות ואנו מגישים קודם לילדים את המרק והעוף מתוך הסיר שמונח על הפלטת שבת ?כי אנו לא רוצים שיתקרר עד שאנו נאכל .האם יש איסור לעשות דבר זה ?אשמח לטעם והסבר אם יש איסור או היתר לעשות כן

שו"ת |

שלום וברכה
1 האם מנהג תימן קדום שייך לומר אף בתקופת הראשונים או קדום זה תקופה מאוחרת יותר גאונים ומעלה?
2.מקצת מנהגי תימן שאינם כהרמב"ם הם מתקופת הגאונים ומעלה דווקא או אף מתקופת הראשונים

שו"ת |

שלום וברכה
1.האם יש מנהג תימן קדום שהוא אליבא דהשו"ע במקום דפליג אהרמב"ם ?
.

שו"ת |

מה הדין לגבי נדנדה המחוברת לאילן בשבת ...האם יש חילוק אם העץ נד כתוצאה מהנידנוד...או שמא אין לחלק ואסור בכל מצב?

שו"ת |

שלום לכת"ר. על פי הבנת הבית יוסף* ברמב"ם כהן הנשוי לגרושה עולה לתורה ולנשיאות כפיים, וק"ו לכהן החי עם גרושה. האם אפשר לפסוק כך למעשה?
*בית יוסף אורח חיים סימן קכח: וכן נראה ממה שכתב הרמב"ם (פט"ו ה"ג) גבי כהן שהרג או שעבד עבודה זרה, ושאר עבירות אין מונעין אותו ומשמע דאע"פ שלא שב מהם קאמר דאין מונעין אותו:
תודה רבה ובברכת התורה.

שו"ת |

ידוע שיש שינויים בספרי תורה שלנו ושל שאר העדות וכן ידוע הדברים שמונה ופוסק רבינו בספרו שפוסלים ספרי תורה והרי הן כשאר... ויצא לי לראות לשון רבינו בשו"ת פאר הדור ששם הוא כותב שאין בעיה לברך על ספר פסול.
שאלתי היא מה להלכה לענין קריאה וברכה בספר פסול או בספרים של שאר עדות.
השם יזכה אותי לקבל תשובה מהרב
ויאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים עוד ינובון בשיבה.

שו"ת |

בקרוב יתנהל בבדמי ית המשפט לתביעות קטנות דיון בתביעה שהגשתי נגד חברה שספיקה לי מוצר לקוי שגרם להפסד ואובדן רווח .בדיקה שערכתי גיליתי עוד לקוחות שסופק להם אותו מוצר רק שלא היו מודעים לבעיה במוצר שקיבלו .בנוסף ישנם לקוחות שאיתם שוחחתי שההרגשה שלהם שהחברה(ובמיוחד מנהלה)ממש לא בסדר בלשון המעטה .
הדילמה שלי באם יוצע לי פיצוי מלא או חלקי להסכים שפרושו דמי שתיקה ?או להגיע לפסק דין שיתן לכך פירסום כך שעוד לקוחות יתבעו ו....ההתנהלות החברה תתשתפר .

שו"ת |

לכבוד הרה"ג ד״ר רצון ערוסי

רציתי לשאול את כבודו אם יש מצוה לאכול בשר או בשבת או ביום טוב בזמננו. אם כן, האם החיוב חל גם כן על אדם שלא נהנה בכלל מאכילת בשר?

תודה רבה לכבוד הרב
אלישע

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00