שאלות ותשובות

כבוד הרב שלום רב

ברצוני לשאול את כבוד הרב שאלה בנושא מפסק לתריסים.
אשמח לדעת האם מפסק שבת תריס של חברת הלוי מערכות כשר לשימוש בשבת לצורך פתיחת תריסי דלתות ופתיחת תריסי חלונות?
באתר האינטרנט של החברה מוצג אישור של כבוד הרב.
אבקש דעתו של כבוד הרב לשימוש במפסק תריס שבת .

בברכת שבוע טוב

מידד צברי

שו"ת |

כבוד הגאון רבי רצון ערוסי יצ"ו.
מה דעת מרן הגר"י קאפח במקרה כמו האשה העגונה מצפת? אני מדבר על הבעל שנמצא בקומה.

תודה רבה!

שו"ת |

שלום כה"ר.

בשאלתי הקודמת (תשע"ד) כה"ר ענה לי וזת"ד : כלל. שאם אכילת התערובת אסורה מדרבנן (פחות ממכזית בכא"פ), כיצד יחול עליה דין של ב"י וב"י שהוא מדאוריתא?!

נתעוררה אצלי שאלה

- נראה שיש לחלק בין איסור אכילה לאיסור ב"י וב"י. שאיסור אכילה חל על הגברא, ואכן לא אכל שעור להתחייב מדאורייתא.

אך בב"י וב"י, האיסור על החפצא, והרי יש כאן לפנינו כזית חמץ.

מניין לנו דהא בהא תליא? (המקור מפיה"מ פסחים אלו עוברין,לפי זה, נשאר לא ברור)

ותשובתו הרמתה מהרה תצמח

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
א. הרמב"ם כותב בהלכות שבת פרק ח הלכה ח שהחובל בחבירו במזיד והוציא לו דם חייב מפני שהוא מקרר את דעתו ומשוך את חמתו בכך והרי הוא כמתקן.
שאלה- למה הכוונה חייב? האם חייב מיתת בית דין אם הוא מתכוון להזיק לו במזיד? והרי כתוב בתורה עין תחת עין" וכי פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה" והכוונה לתשלומי ממון? או שמא יש הבדל בין חבלה ביום שבת לבין חבלה בימי חול?
ב. האם ע"פ הרמב"ם מותר להתפלל לכתחילה מנחה בין השמשות? מי עוד סובר כמו הרמב"ם?

שו"ת |

האם מותר לנשים לברך ברכות התורה בבוקר עם ברכות השחר. (בגלל שאין אשר קדשנו במצוותיו וציונו)
האם זה ברצת המצווה או ברכת השבח?

שו"ת |

לפני חודש שאלתי לגבי קרוב משפחה בשלב מתקדם דמנציה .לפני כחודשיים הייתי עד לסיטואציה שבה קרוב המשפחה התווכח עם העובד הזר האם עבר מספיק זמן ואפשר לשתות נס .קרוב המשפחה טען שעבר זמן .השאלה היא בגדול עד כמה צריך לנסות לקרובי החולה להסביר לחולה שמדחיק את מצבו שהוא טועה . נניח שיעשה נסיון להזכיר ובכל זאת יתעקש החולה ??? האם ישנם מצוות שכן נוותר ומצוות שלא?

שו"ת |

שלום כבוד הרב הגאון,
רצינו לשאול- האם לדעת העדה התימנית מותר להשתמש בסבונית באסלת השירותים בשבת (כזו שצובעת את המים, ומוסיפה ריח טוב וחיטוי).

שו"ת |

כבוד הרב שלום רב, חנוכה שמח וחודש טוב.
שתי שאלות לי:
1. לפי דעת הרמב"ם מה תעשה משפחה שכולה נמצאת מחוץ לבית בזמן הראוי להדלקת נרות, ונמצאת בבית אחר (חברים או משפחה) באותה עת, אבל לא ישנים שם, או באירוע כדוגמת אולם שמחות? האם מחמת הזמן המצומצם להדלקת נרות יפסידו את המצווה או שמא אין חיוב דווקא בבית (שהרי נר איש וביתו נראה לענ"ד כביטוי למשפחה ולא למקום דווקא) ויוכלו להדליק אף במקום בו הם שוהים על אף שלא מתארחים לאירוח הכולל שינה.

שו"ת |

המבדיל על הכוס מיד בצאת השבת ע"מ להדליק את החנוכייה כדעת רבנו,
האם לאחר מכן אומר "אתה חוננתנו" בתפילה?

שו"ת |

אתרוג טבעי העטוף בעיסת נייר וצבוע בצבעים מלאכותיים - ועדיין נותן ריח מבפנים,
האם מברכים עליו הנותן ריח טוב בפרות למרות שלא רואים ןלא מחזיקים בפרי ממש?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00