שאלות ותשובות

בס"ד
לכבוד הרב שלום וברכה
ברצוני לשאול האם במצב שאתאר להלן ניתן לקבל עדות אישה בבית דין לעניני ממון:

שו"ת |

לק"י

שלום לכבוד הרב.

בראש השנה שיבוא עלינו לטובה אני אהיה בעבודה עם דיירים של החינוך המיוחד.
אני רכז הדירה, מכיר את הדיירים הכי טוב מבין הצוות. לכן חשוב שאני אהיה איתם.
אני גם רואה את זה כמצווה חשובה, זה מאפשר למשפחות שלהם להתפלל בשלווה.
אני יוצא עם הבחורים לבית הכנסת ומתפלל ואיני נצרך לבצע מלאכת עבודה בחג ובשבת שאחריו.

שו"ת |

לכבוד הרב ערוסי שליט"א השלום והברכה,

ראשית אציין שאני נהנה לקרוא את תשובות הרב באתר.

השאלה שלי היא לגבי פתיחת מקררים בימינו בשבת.

ידוע שבעבר התירו זאת הגרש"ז אויערבך והן הגר"ע יוסף מצד שגם אם יופעל המנוע מדובר בגרמא ובפסיק רישא דלא איכפת ליה מדרבנן.

כיום יש טענה שהמקררים כוללים כל מיני חיישנים ומערכות שפועלות באופן אוטומטי עם פתיחת המקרר ולכן יש כל מיני מכונים שמציעים התקני שבת. מצד שני ראיתי אצל אחד המחברים שלדעת הגרע"י אין הבדל בין מקררים אלו לבין הישנים מאחר וגם עכשיו מדובר רק בגרמא ובפסיק רישא מדרבנן.

שו"ת |

שלום הרב.ידוע לי מתשובות של הרב שמנהג בתימן היה שרק החכמים והזקנים היו הולכים בציצית בדרך עיטוף.שאלתי היא אם כיום יהודי שרוצה ללכת עם ציצית לדעת רבינו כל היום רשאי? וכן לגבי תפילין שרבינו כתב שכל אדם צריך שישתדל שיהיו מונחים עליו כל היום.( דלא כדבריו בציצית שאין ראוי לאיש חסיד לפטור עצמו)האם כיום יהודי שרוצה לקיים את דברי רבינו רשאי? ולגבי חליטה.למה בשר טחון לא מועיל לו חליטה? וכן האם יש חילוק בין חתיכה גדולה לקטנה לשיעור הזמן? ובין עוף לבשר?או שהגדר כפשוטו עד שילבין מבחוץ מה שבחזה עוף למשל קורא בתוך רגע ואין הכי נמי מיד יכול להוציא?( בחזה ) או שיש שהות זמן כל שהיא?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב

אשתי מפחדת (היסטרית) להיכנס להיריון , היא לא מוכנה לקחת גלולות בטענה שזה עושה לה רע ופוגע לה בבריאות (בהמצלת הרופאה החליפה כל מיני סוגים, אך ללא הועיל) ולכן אין ביננו יחסי אישיות למעלה מחודש , המצב מאוד מתסכל כי אינני רואה פתרון
מה ניתן לעשות??

שו"ת |

בס"ד
שלום וברכה לכבוד מורנו רבנו שליט"א.
שאלות שנשאלו במעשה שהיה, משפחה שהתיישבה לפני עשרות שנים באחד הישובים בארץ,
ובמשך שנים רבות "גלש" שימושם הפרטי, שבעיקרו הוא הנחת מטלטלים ורכושם הפרטי,
בכמה מטרים משטחם לשטח הציבורי, ללא הקפדה ומחאה מצד הציבור ומנהיגיו "ועד הישוב".
לאחר מספר שנים, אחד מבני המשפחה החל לבנות את ביתו, שבחלקו נבנה על אדמה ציבורית,
עקב כך נציג מטעם ועד הישוב, התנגד לבניה זו אשר על פי חוק אינה חוקית,
והוצא צו מניעה מבית המשפט להמשך בניה זו, מה שעצר את המשך בניית הבית.

שו"ת |

שלום הרב.רציתי לשאול האם הרב מורה שמי שיכול ללכת עם טלית בדרך עיטוף ועם תפילין כל היום שילך?

שו"ת |

ב"ה
שלום וברכה,
האם ישנו צד של תביעה ממונית מוצדקת לבעל נכס ביישוב דתי קהילתי אשר ועדת קליטה ביישוב מונעת ממשפחה המעוניינת לשכור או לקנות את נכסו להתקבל ליישוב ללא נימוק מוצדק ?
המשפחה המעונינת שומרת תורה ומצוות ומתאימה לצביון הדתי , ללא בעיות ממוניות או בעיות חברתיות כל שהם והצדדים הגיעו להסכמה וחתמו על חוזה .
ועדת הקליטה מטילה קנס בסך 6000 ש"ח לשנה על בעל נכס שמשכיר את נכסו למשפחה שלא עברה ועדת קליטה, מונעת מתן תא דואר ומונעת אמצעי לפתיחת שערי היישוב הננעלים בערב .

שו"ת |

בבית הכנסת מגיע אדם לבקש צדקה עבור חתונת ביתו הבכורה. הבעייה היא שהוא הגיע מס' פעמים במשך השנתיים האחרונות וכל פעם מספר את אותו סיפור שהוא זקוק לכסף לחתונת ביתו הבכורה. יש כאן חשש אמיתי שמדובר ברמאי. האם לפי ההלכה חייבים לתרום לו?
תודה

שו"ת |

האם מותר לרכוש נכס מכונס נכסים?
תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪