שאלות ותשובות

שלום הרב.
אדם שנאלץ להתפלל תפילת שחרית אחרי זמן קריאת שמע.
האם כשהוא קורא ק"ש לפני התפילה בזמנו, צריך לקרוא את הקריאה עם ברכותיה?

שו"ת |

שלום וברכה כבוד הרב.
ידוע שיטת רבנו בעניין זוגות ואמונות טפלות, ואף מעין סרך של עבודה זרה.
אולם מפסחים קי ע"א, מובאים שם מעשים שחז"ל בעצמם היו עושים.
האם הם היו מאמינים בכך?

שו"ת |

שלום וברכה כבוד הרב,
בהלכות ברכות פרק ח הלכה יא כותב מורי שהברכות הולכות אחר הכוונה ברגע שברך בשם ומלכות כתקנין, ולכן אם טעה אינו צריך לחזור.
בהערה כ"ו כמדומני הוא מבער זאת בהרחבה לעומת הלכות קריאת שמע פ"א ה"ח, "....שכל הברכות הולכות אחר חתימתן".
לצערי לא כל כך הבנתי את ביאורו של מורי, האם הכוונה שכאשר מדובר רק בברכה שסמוכה לחברתה הולכות אחר חתימתן ואילו בברכה בודדת יצא רק בכוונה ואמירת שם ומלכות למרות שטעה.
אשמח לביאור הסוגיה ?

שו"ת |

שלום וברכה
הרב שלום וברכה
1. אני בשבעה עשר בתמוז נמצא בחו"ל ברצוני לשאול האם ניתן להקל ולא לצום, ולהשלים צום זה ביום אחר? לאחר שבוע?
2. זמן הטיסה הוא בשעה 19:00 יום א' האם האישה יכולה לטבול יום לפני ( מוצ"ש) וכמובן שלא להתקרב אלא רק ביום א' בערב?
וזאת מכיוון שאני לא יודע אם תהיה אפשרות לאישה לטבול במקום שנשהה בו.
תודה רבה!
אבנר

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
במקומנו ישנם שני ספרי תורה, אחד ספרדי ואחד אשכנזי. וכן שני מניינים, אחד ספרדי ואחד תימני.
שני המניינים רוצים לקרוא בספר הספרדי. טענת הספרדים שהספר הוא כשיטתם. טענת התימנים שאין הבדל בתוכן (חסרות ויתרות וכו') ויש להם עדיפות לספר בצורה שהם רגילים.

מה יעשו?

שו"ת |

שלום
1. ביטול איסור לכתחילה במקום שיש טרחה כגון בדיקת תבלינים הבאים בכמויות גדולים שקשה על בעל המפעל לבדקה אחת אחת ?
2. בהכנת יין ידוע שיש בתוך הענבים זוחלים וכדומה לכאורה גם שם יש השאלה של ביטול לכתחילה?

שו"ת |

שלום
1.מי שתקפו רעב בבוקר האם אכילת תמר קודם לחם
מזיקה

שו"ת |

שלום
1.אדם המתפלל יחיד כשמסיים פרשיות שמע האם צריך
לומר שלוש תיבות השם אלוהיכם אמת ?
2. האם יש הבדל בין איש לאישה ?

שו"ת |

שלום
1. נטילת ידים קודם קידוש של שבת (לסירוגין כשיצא מבית הכסא קודם הקידוש או נטל כדין לפת )
א.האם אפשר להנהיג כך לכתחילה , דיעבד ,?
ב.ולאדם מבוגר שיש טורח בשבילו להגיע לעמדת
הנטילה יכול להנהיג כשנכנס לחדר האוכל יטול ידיו
לסעודה קודם הקידוש ?

שו"ת |

כב' ד"ר הרב שליט"א שאלתי לכב' לעניין עליה לקבר האם יש מראה מקומות בדבר בהלכה מאחר וידוע לי שלפחות בחלק מעדת תימן לא נהגו לעלות לבית החיים יש כאלה שעולים שי כאלה שלא עולים זה כבר כלל הציבור השאלה היא האם שי סימוכין הלכתיים בנושא מה דעת מארי קאפח זיע"א בדבר וכן האם יש טעם ומקור בהלכה לעליה לקברות צדיקים גם עם מתפללים בזכות הצדיק הטמון כאן וכו' האם כב' הרב ד"ר שליט"א יוכל לעשות סדר בדבר מבחינה מקורות הלכה למעשה יישר כח מראש יאיר מראשון לציון

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00