שאלות ותשובות

לק"י
שלום עליכם רבי!
נסתפקתי בתלמודי.
אם כיבוס עור בשבת לרבינו אסור מן התורה או מדרבנן, שכן כתב בהל' שבת ט, יא: והסוחט... הרי זה מכבסו וחייב שהסחיטה מצרכי הכיבוס היא... ואין סחיטה בשער, והוא הדין לעור שאין חייבין על סחיטתו." וא"כ, נראה להדיא שמה ש'אין חייבין' הוי על סחיטה בלבד, אבל על כיבוס (כגון כסכוס במים כבזבחים) הוי מכבס ממש וחייב. וכן נראה מן התלמוד בזבחים, שבהגדרת המלאכה מן התורה עסקינן.

שו"ת |

שלום וברכה למו"ר ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים
שאלותיי לרב הלכה למעשה א. האם אפשר לערוך חופה וקידושין בימי ספירת העומר ? ב. מה לגבי חינה/שידוכין? ג. האם יש עדיפות לקיים את הנ"ל בראש חודש אייר?

שו"ת |

לק"י

לכבוד הרב שלום!

עבדתי פעם בפיצה, והייתי שליח פיצה על קטנוע.
יום אחד עשיתי משלוח למושב ליד, וכשבאתי לחזור שער המושב היה סגור, והייתי צריך לעלות על המדרכה בכדי לצאת, ונסיתי לעלות ממקום אחד שכנראה היה גבוהה מדיי. וע"י (כנראה) כך התעקם ה"מזלג". המוט שמחזיק את הגלגל הקידמי. [ולבסוף מצאתי עלייה ועליתי ונסעתי..]
הנזק הוערך כ1500 שקל. רציתי לשאול האם אני חייב לשלם לבעל הפצרייה שהקטנוע שלו, או לא?

שו"ת |

שלום לכת"ר. א. מדוע בימינו מאמינים לכהן להעלתו לתורה בלא חקירה (לכאורה בניגוד לדעת רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כ הלכה יג:מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני אינו נאמן ואין מעלין אותו לכהונה על פי עצמו ולא יקרא בתורה ראשון ולא ישא את כפיו ולא יאכל בקדשי הגבול עד שיהיה לו עד אחד, ...).

שו"ת |

לגבי השאלה אם הנשמה חלק אלוה ממעל, כבוד הרב השיב כך:

א. הקב"ה הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו ומלוא כל הארץ כבודו.

ב. אולם אין לו גוףו אין לו דמות הגוף, ולכן הוא לא תופס מקום גשמי.

נשאלת השאלה, אם הוא לא תופס מקום גשמי, אז החלק הגשמי בעולם הוא ללא אלהים? האם יש מקום ללא מציאות אלהים חלילה?

שו"ת |

כבוד הרב ערוסי שליט"א
כבודו אסר מים שחוממו לפני כניסת השבת בדוד חשמלי ( לא דוד שמש ) לשימוש בהם בשבת לשם רחצה מפני גזירת מרחצאות.

מדוע אסור? והרי הגזרה הייתה במרחצאות שלהם דוקא, שהיו שם בלנים שהיו מבעירים את המרחץ בשבת ומשקרים שהבעירו מלפני השבת, אז גזרו על כל המרחצאות של הבלנים גם על מים חמים מלפני השבת, אבל מדוע כבודו מרחיב את הגזרה למקלחות שלנו שאינן קשורות לבלנים?

שו"ת |

שלום ותודה מראש לכבוד הרב,
עדיין בשאלתי : מדוע בתורה ובתפילות מוזכרים רק היתומים והאלמנה ולא מוזכרים ילדי גרושים והגרושים ,
הרב ענה "כי הגירושין הם בדרך כלל בגין שגיאות של בני הזוג, והדבר תלוי בנו."
אודה לרב בעד שיבהיר לי, מדוע זה כך שהרי
1. לא תמיד שני בני הזוג אשמים בגרושים.
2. ילדי הגרושים - לא אשמים.

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
תהיתי באם ניתן לברר סוגייה מסויימת עם כבודך הקשורה לבחירות לנשיאות ארצות הברית שנערכו לאחרונה.
יש לי חבר אמריקאי ששמח על נצחונו של דונאלד טראמפ.
אני לכשעצמי מאד נבוך מהעניין. ראיתי שמספר ארגונים אנטישמיים שמחים אף הם על נצחונו. וקשה לי להבין למעשה על מה שמחתם, אם באמת נצחונו של דונאלד טראמפ יהיה טוב לישראל ותורתנו!
יתרה מזאת, אחד היסודות היותר חשובים בתורתנו הוא מידת הרחמנות, האם וכיצד ניתן ליישב זאת עם הדרך בה טוען דונלד טראמפ שינהג עם המהגרים המסכנים בארצו.
הורנו רבנו. – אודה מאד להתייחסותך

שו"ת |

כבוד הרב שלום וברכה
מים שחוממו לפני כניסת השבת בדוד חשמלי ( לא דוד שמש ) האם יהיה מותר להשתמש בהם בשבת לשם רחצה ?

שו"ת |

למה אנחנו חיים? מה המטרה שלנו בעולם הזה?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00