שאלות ותשובות

שלום וברכה לכבוד הרב,
עיינתי בכל התשובות של הרב בעניין החזרה לפלטה בשבת ואני מודה שאני הקטן לא מצליח להבין את פסיקתו של מורי, כי אם חסר ודאי שממני חסר.
אודה לרב שיבאר לי הנושא.
אם כל איסור החזרה הוא משום עובדין דחול מה הבעיה בפלטה מכיוון שהפלטה נוצרה עבור חימום אוכל ולעניות דעתי אפילו יהודי מסורתי שיראה אדם מניח אוכל על הפלטה לא יחשוד בבישול.
(ובוודאי מי שגר בישוב /עיר דתי לא יחשדו בו בבישול חס ושלום).
בנוסף מדוע לא להתיר על גבי רשת או כאשר הפלטה מכובת ע"י שעון שבת לדעת מורי, האין ספק דרבנן לקולא ?

שו"ת |

האם מותר לבקש מחבר לפתוח את דלת המקרר כאשר אינני יודע אם האור דולק?

שו"ת |

כלקוח של חברה עשרות שנים .נמכר לי מוצר פגום שגרם לי נזק כספי .ההתנהלות החברה גבלה ברישעות גם אחרי שהיה ברור להם מעל לכל ספק שהפגם במוצר באשמתם . פיצוי הנזק ברור .
נגרמה לי עוגמת נפש האם בדין תורה יש אפשרות לעוגמת נפש ומהי אומדנה ?

שו"ת |

שלום וברכה לרב !
האם אשכנזים וספרדים יכולים לפסוק כהרמב״ם ?

שו"ת |

איך עלי לעשר פירות רמון מעץ רימון הגדל בגינתי הפרטית ?

שו"ת |

את השאלה שלחתי מזה זמן אך טרם קיבלתי את תשובת הרב.
תשובת הרב חשובה לנו מאוד......

שו"ת |

אדם שהתפלל נץ והוזמן להיות שליח ציבור במניין הרגיל,האם יש דמיון לקידוש שאע"פ שקידש (במקרה דנן התפלל) יהיה מותר לו לקדש (להתפלל) שוב כי כל ישראל ערבים זה לזה?
אם לא - מדוע?
והאם יש נפקא מינה אם מדובר שהוא רק קרא ק"ש בנץ והתפלל תפילת 18 יחידי ללא ברכות ק"ש והוזמן להיות שליח ציבור במניין הרגיל.

בתודה ובברכה

שו"ת |

רמב"ם שבת פרק כא הלכה יד:
"היונק בפיו פטור,ואם היה גונח מותר לו לינק בפיו,מפני שהוא מפרק כלאחר יד,ומשום צערו לא גזרו ואע"פ שאין שם סכנה"
מלאכת מפרק רבנו הגדירה כתולדת דש(פרק ח הלכה ז),
ותולדה נחשבת כאב מאלכה ומתחייב עליה (פרק ז הלכה ז),
זאת אומרת שרבנו מתכוון לומר שאפילו כשאין סכנה אלא רק צער מותר לעשות מאלכה דאורייתא בשינוי כלאחר יד???
שהרי הוא כותב "שהוא מפרק כלאחר יד" = מפרק בשינוי,
ואם מפרק = מאלכה דאורייתא,
אז גם מותר להבעיר אש כלאחר יד? לשחוט כלאחר יד?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.

מה פסיקת הרמב"ם בנושא הסליחות - מתי מתחילים ובאיזה נוסח?

תודה.

שו"ת |

לכבוד הרב שלום

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪