הרב אליקים צדוק

שלום לכבוד מו"ר
מדוע נהגו יהודי תימן לכתוב תילים ולא תהילים ככל שאר עדות ישראל?
אשמח למקורות להרחבת הידע לביסוס מנהג זה
תודה רבה

שו"ת |

האם לבוד הוא חיוב בסוכה או תוספת הידור וחיזוק בפרט כאשר הדפנות הם מיריעות?
וממילא האם אדם שלא שם לבוד ויריעות סוכתו חזקות דיו שלא מתנתקות מרוח מצויה ואף יותר מכך צריך לחשוש לכשרות סוכתו?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00