שומר בשטר

לק"י

יורנו מורנו דבר הלכה זה:
השומר אצל חבירו בשטר כשיחזיר את הפקדון לחבירו, האם חבירו מחזיר לו את השטר?
ואם לא כשיבוא חבירו לבית דין ויאמר שזה השומר לא החזיר לו את פיקדונו והוכחתו תהיה שהשטר עדין אצלו?

תודה רבה ויהי רצון שתעלה מעלה מעלה במפעלך הקדוש,אכי"ר.

תשובה: 

במחילה, לא הבנתי מה פירוש "שומר אצל חבירו בשטר".

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00