פתיחת ספר תורה ע"י נער בן 13 שנה

האם ראוי שנער בן 13 שנה יפתח ספר תורה בשבת שחרית או מנחה כאשר יש מבוגר קבוע שפותח ס"ת.ישנם מתפללים מבוגרים שחשים שזה אינו לכבוד התורה והצבור.
עד כמה שידוע יהודי תימן לא נהגולהזמין נער בן 13 לפתוח ספר תורה. והאם הצבור רשאי למחות?

בברכה ותודה למורי

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם ציבור זה מדולדל מבחינת החזנים, יש לתרגלו ולעודדו, וכן אחרים, ולהזמינו במנחה של שבת, או שני וחמישי, מדי פעם בפעם.

עתה שיש לכם חזן מבוגר קבוע כבוד הציבור שהוא יפתח ס"ת בימי שבתות ומועדים אחרי שחרית.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00