מסירה למלכות

בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות
האם לדווח למס הכנסה או לרשות אחרת כשהמוטיבציה שלי היא " בני אדם העומדים" עלי
נחשב כמסירה למלכות של זמנם?
האם הואיל ומדובר במדינת ישראל מצווה לדווח על גוזל הרבים ומפר חוק
או שהואיל והמניע שלי הוא נקם -אסור?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מבחינה עקרונית הגוזל את הרבים, הן בדרך של העלמת מס או שימוש בנכס ציבור וכיו"ב, מותר למסרם לשלטונות כאן במדינת ישראל, כי הגמרא בבא מציעא התייחסה לשלטונות של גויים בארץ ישראל.

מבחינה מעשית:

א. יש קודם כל להוכיחו בדרכי נועם, שמא ישוב מדרכו, ואם לא שב מותר למסרו לשלטונות.

ב. לצערנו, יש וגורמים שלטוניים במדינת ישראל, אף שהיא אמורה להיות דמוקרטית וערכית, יש ונמצאים גורמים שלטוניים שמתנהגים בצורה גסה ולפעמים מתעללת, כלפי מי שאינו נחשב בעיניהם.

ולכן למעשה, טוב להתייעץ עם מורה הוראה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00