עניית אמן עם השליח ציבור בתפילת שמונה עשרה וברכת המזון

שלום רב
1. מה דין עניית אמן בסוף הברכות כגון בתפילת עמידה בברכת שים שלום שמתפללים יחד עם השליח ציבור
האם על המברך לענות אמן לעצמו ואח"כ לברכת שליח הציבור או שיענה אמן אחד גם לעצמו וגם לברכת שליח הציבור?

2. מה דין עניית אמן בברכת המזון כשמזמן עם אלו שאין נוהגים להוציא ידי חובה.
האם דינה כמו תפילת עמידה שלדעת מארי יחיא אביץ' עונים אמן לאחר כל ברכה אחרי השליח ציבור או שלא יפסיק בעניית אמן למברך?

3. מה דין עניין אמן בברכת הטוב והמטיב הברכה הרביעית בברכת המזון.
האם ראוי לנהוג שיפסיק המברך לאחר "...וכל טוב" על מנת שיענו אמן?
מדוע המנהג הנפוץ שאין עונים אמן אחר ברכה זו אלא אחרי הרחמן?

ברכת ה' עליך
תגדיל תודה ותאדיר

שלח שאלה אל: 
תשובה: 
ברכות ואור לשואל יצ"ו,
 
1. אמן אחת עולה לכאן ולכאן (וכן בסיום ברכת השכיבנו).
2. דינה כתפילה.
3. שאלה זו שאלתי לת"ח רבים ולא זכיתי למענה מניח את הדעת. לענ"ד אין לשנות מהמנהג, לפחות לא בפרהסיא. והרוצה יכול לענות בלחש אחר המברך.
 
חזק ואמץ ויהי ה' עמך

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00