זימון כאשר רק אחד סיים

שלום וברכה
1.האם רשאים שלושה שאכלו ביחד(או אפילו יותר משלושה), ואחד סיים לאכול ורוצה ללכת, האם יכול לזמן היחיד והשאר יענו, או שצריך לחכות לפחות שיהיו שניים שסיימו?
2.כאשר מזמנים ומישהו לא סיים לאכול, האם צריך לחכות רק עד שיסיימו לזמן או גם חלק מהברכה?
תודה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

1. לפי ההלכה: אחד מפסיק אכילתו בשביל שניים שכבר גמרו ורוצים לזמן. אבל שניים אין מפסיקים אכילתם, בשביל אחד שכבר סיים אכילתו ורוצה לזמן. ולכן עליו להמתין עד שיסיימו, ויזמן עמהם, כדי שלא יבטל תורת זימון.

אולם אם הוא ממהר מאוד, ואם הם מוחלים ומסכימים להפסיק כדי לענות לזימון, יישר כוחם.

2. לפי מנהגנו, די שיפסיק וישתתף בזימון, ומיד אחרי הזימון ימשיך באכילתו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00