מלאכה בשבת

שלום וברכה כבוד הרב.
1. האם כאשר בן עדה אחרת, או שנסמך על פוסק שונה, שמתיר לעשות מלאכה מסוימת בשבת, אשר אסורה לשיטתנו, האם מותר להנות ממה שעשה בשבת?
(כיוון שאיסור המלאכה על האדם ולא על החפץ)ואם כן, האם מותר להיעזר בו לכתחילה?
2. מדוע הזורע באדמה בשבת וחזר וליקט לפני שנשתרש הזרע,פטור?(כך ראיתי שכתב מארי ולא הבנתי למה)

תודה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

1. לא בכל דבר. אבל אם יהודי ספרדי הניח בשבת על הפלטה, תבשיל מוצק שנתבשל כל צרכו מע"ש, מותר ליהודי תימני לאכול מאותו תבשיל, מאחר והאיסור שיהודי תימן ננוהגים בו בעניין זה, הוא רק משום עובדין דחול. אבל אל לו ליהודי תימני לומר ליהודי ספרדי, לחמם לו (=לתימני) תבשיל כנ"ל. לא כן יהודי תימני שמלח בשר בשבת, לצורך הוצאת דמו, שלפי רבינו מותר, ולפי השו"ע אסור, הרי אסור לספרדי ליהנות מאותו בשר שנמלח, כי לפי מרן אותה פעולה של מליחה, היא פעולה איסורית במהותה. תוכל להאזין להלכה יומית באתר קהילת נצח ישראל.

2. מאחר וביום השבת עצמו, שבו הניח את הזרע באדמה, חזר והוציאו, הרי שלא נתן לו אפשרות, להיחשב כזרע שיגיע ביום שיגיע לנביטה, ולכן הוא פטור.

שהרי חידשה התורה שזורע באדמה בשבת, חייב, אף שאותו זרע לא יגיע לנביטה באותו יום, ולכן לפחות שהזרע יהיה בבטן האדמה במשך אותו יום שבת, אז הוא יתחייב, ואם לא יהיה פטור, כדין מקצת מלאכה.

לא כן השורה זרע במים בשבת, לא יתחייב רק אם ינבוט, עיין רבינו, שבת, ח, ב, הערה ב' של מארי.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00