סיום מסכת

שלום הרב
ידוע מנהגנו שלא לעשות סיום מסכת.
אולם אדם שרוצה לעשות, האם בסדר שיעשה? או שיש עם זה בעיה?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

סיום מסכת הוא מנהג.

וכשהוא נעשה בדרך מושכלת, הוא מנהג טוב וראוי.

וגם יחיד יכול לעשות סיום מסכת, אבל אינו אומר קדיש.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00