עליה לקבר

כב' ד"ר הרב שליט"א שאלתי לכב' לעניין עליה לקבר האם יש מראה מקומות בדבר בהלכה מאחר וידוע לי שלפחות בחלק מעדת תימן לא נהגו לעלות לבית החיים יש כאלה שעולים שי כאלה שלא עולים זה כבר כלל הציבור השאלה היא האם שי סימוכין הלכתיים בנושא מה דעת מארי קאפח זיע"א בדבר וכן האם יש טעם ומקור בהלכה לעליה לקברות צדיקים גם עם מתפללים בזכות הצדיק הטמון כאן וכו' האם כב' הרב ד"ר שליט"א יוכל לעשות סדר בדבר מבחינה מקורות הלכה למעשה יישר כח מראש יאיר מראשון לציון

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

רבינו בהל' אבל כתב, ולא יפנה לבקר בקברות, וכך נהגו אבותינו בתימן, עד לעלותם ארצה, מלבד בודדים, בעיקר נשים, שנהגו לעלות לקברו של מארי שלום שבזי ז"ל ומארי פנחס מגורי ז"ל, כדי להתפקד.

אבל שאר העדות נהגו לפקוד את קברות יקיריהם, בימי השבעה ובימי השנה, וכן קברות צדיקים.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00