עליה לקבר

כבוד הרב שליט"א נשאל והשיב בזה"ל:
כב' ד"ר הרב שליט"א שאלתי לכב' לעניין עליה לקבר האם יש מראה מקומות בדבר בהלכה מאחר וידוע לי שלפחות בחלק מעדת תימן לא נהגו לעלות לבית החיים יש כאלה שעולים שי כאלה שלא עולים זה כבר כלל הציבור השאלה היא האם שי סימוכין הלכתיים בנושא מה דעת מארי קאפח זיע"א בדבר וכן האם יש טעם ומקור בהלכה לעליה לקברות צדיקים גם עם מתפללים בזכות הצדיק הטמון כאן וכו' האם כב' הרב ד"ר שליט"א יוכל לעשות סדר בדבר מבחינה מקורות הלכה למעשה יישר כח מראש
תשובה:
רבינו בהל' אבל כתב, ולא יפנה לבקר בקברות, וכך נהגו אבותינו בתימן, עד לעלותם ארצה, מלבד בודדים, בעיקר נשים, שנהגו לעלות לקברו של מארי שלום שבזי ז"ל ומארי פנחס מגורי ז"ל, כדי להתפקד.

אבל שאר העדות נהגו לפקוד את קברות יקיריהם, בימי השבעה ובימי השנה, וכן קברות צדיקים.

עד כאן הציטוט של השו"ת ואם יורשה להוסיף לתשובת הרב, לזיכוי ידיעת הרבים, כי מארי השיב להרש"ל נגר, ז' אדר תשל"ד, בעקבות פטירת סבו השה"ט צאלח צפר ז"ל, בזה"ל:
עליה לבית הקברות בסוף השבעה או ביום השלשים לא נהגנו מנהגים הללו בתימן, ואין לזה יסוד בתלמוד ולא בראשונים ואין לנו שום צורך לחקות מנהגים חיצוניים הללו. עכ"ל הטהורה והקדושה תשובות הרב קאפח ח"א עמ' כח.
אמנם ראיתי בשע"ה ובית מועד שלא כתבו ברורות בדבר זה, וניכר שהלכו אחרי המנהגים החדשים אשר מקרוב באו, וחבל על דעבדין ועל דעתין, ובמקום לחנך את הדור לשמירת הדעת ואולי נזכה לעתיד ומלאה הארץ דעה ובמהרה

שלח שאלה אל: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00