אתרוג תימני

שאלה:

שלום לכבוד הרב
אבקש לדעת מה ההבדל/או המיוחד בין אתרוג תימני לאתרוג של אחרים? מבירור שעשיתי עם בקיאים בין אחינו האשכנזים והספרדים מתברר כי האתרוגים אצלם לא מורכבים וגם הם לא יוצאים ידי חובה באתרוגים מורכבים,אם כך מה המיוחד באתרוג תימני?והאם אין בעיה לתימני לרכוש אתרוג אחר שיש עליו השגחה כאתרוג מהודר?

בברכת חתימה טובה ושנה טובה

רפאל שייך

תשובה: 

זהות האתרוג היא עניין של קבלה, דהיינו מסורת אבות מדור דור, וכל אתרוג שאינו מורכב, שלפי המסורת הוא האתרוג, הוא כשר לנטילה. כל עדה לפי מסורתה.
אולם מסורת יהודי תימן בכלל ידועה במקוריותה ובדייקנותה, ובפרט בעניין האתרוג, אשר עינינו רואות, שהאתרוגים של שאר העדות יש בהם חששות רבים להרכבה, לא כן באתרוג התימני.
אם כי צריכים בימינו להיזהר גם לגבי אתרוגים תימנים שכבר הורכבו.

מכון מש"ה – לחקר משנת הרמב"ם מיסודה של הליכות עם ישראל ע"ר 580096865
לוחות שנה מעוצבים לעסק