נשים

שלום מארי

השאלה היא מה הדין במקרה שאשה לא בדקה את עצמה ביום שביעי מז נקיים האם תלך למקוה בערב שמיני או צריכה לבדוק ביום השמיני ואז תלך לערב תשיעי?

תודה מראש

שו"ת |

האם מותר לנשים לברך ברכות התורה בבוקר עם ברכות השחר. (בגלל שאין אשר קדשנו במצוותיו וציונו)
האם זה ברצת המצווה או ברכת השבח?

שו"ת |

גויטיין בספר בעריכת שלמה מורג .מעיר שם שלרוב שמות ההנשים בתימן לא היה שמות מהתנך .ואכן כך בקהילתי . לסברתו זה שבדרך כלל שמות הנשים נבחרו על ידי האימהות שלא בקיאות בתנך אודה לך תנסה להבהיר ולהסביר תודה

שו"ת |

שלום הרב,
בתנו (בת השש עשרה וחצי)
מבקשת לעשות מין נזם כזה באף (זה לא בצורת עגיל אלא מין סיכונת כזו ליופי),
רצינו לשאול מה הרב חושב מבחינה השקפתית תורנית?

שו"ת |

שלום לרב,
ידוע לי שאישה צריכה לעמוד בבית הכנסת כשבעלה קם לקרוא בתורה.
האם צריכה לעמוד גם כשהוא עומד לאמר קדיש או כשקם לדוכן להתפלל ?

תודה מראש.

שו"ת |

לק"י

לכבוד הרב שלום וברכה!

הבנתי שלדעת הרמב"ם, די לאשה לבדוק בקינוח חיצוני לטהרתה, ואין צורך בבדיקה פנימית לעומק.
מאידך, הבנתי שהמנהג בפועל בעדתינו, ושכך כנראה ראוי לנהוג, הוא לבדוק בבדיקה פנימית.

אם כנים הדברים, עלו לי בזה מספר שאלות, שלכאורה יש להחמיר בהם:
א) בנוגע לשבעת נקיים - אם אשה ראתה מראה דם בקינוח חיצוני, האם פסלה ספירתה וחייבת לספור מחדש? או שרק בדיקה פנימית תפסול אותה?
ב) בנוגע לבדיקת ימי פרישה - האם יש צורך בבדיקה פנימית או די בקינוח?

בהערכה רבה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00